Par VAS "Latvijas dzelzceļš" saimnieciskās darbības rezultātiem 2019. gadā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Par VAS "Latvijas dzelzceļš" saimnieciskās darbības rezultātiem 2019. gadā

Aizvadītais gads transporta un tranzīta nozarē gan globālā, gan vietējā līmenī bija sarežģīts – kravu pārvadājumu apjoma samazināšanos visā Latvijas transporta un tranzīta nozarē veicināja gan fosilo izejvielu (akmeņogles, nafta un naftas produkti) cenu kritums globālajos tirgos un, attiecīgi, zemākie pārvadājumu apjomi, gan arī ģeopolitiskā situācija. Šie faktori ietekmēja gan visas Latvijas transporta un tranzīta nozares apgrozījumu, gan arī VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un koncernā ietilpstošo sabiedrību saimnieciskās darbības rādītājus.

VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja galvenais ieņēmumu avots ir pārvadātāju samaksātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Kravu pārvadājumu apjomu samazināšanās ir ietekmējusi arī LDz finanšu rādītājus 2019. gadā - uzņēmuma neto apgrozījums bija 183,28 miljoni eiro, kas ir par 12,5% mazāk nekā 2018. gadā, savukārt saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 32 tūkstošus eiro.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs uzskata: “Periodos, kad naftas, akmeņogļu un citu kravu pārvadājumu plūsma pa dzelzceļu uz Latvijas ostām bija intensīvāka, “Latvijas dzelzceļš” spēja strādāt ar būtisku peļņu, tomēr LDz nav bijuši izveidoti mehānismi, kas ļautu uzņēmumam elastīgi un pietiekami ātri reaģēt uz tirgus situācijas izmaiņām un kravu pārvadājumu apjomu ievērojamu samazinājumu. Tieši tādēļ pašlaik ir jāpieņem grūti un sāpīgi lēmumi, tomēr esmu pārliecināts, ka ar kopīgiem spēkiem un smagu darbu mēs šo situāciju spēsim atrisināt, pārveidojot LDz par efektīvu un mūsdienīgu uzņēmumu,” turpina M. Kleinbergs.

2019. gadā pa VAS “Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļiem pārvadāto kravu pārvadājumu apjoms, salīdzinot ar 2018. gadu, ir samazinājies par 15,8%. Analizējot kravu pārvadājumu struktūru, redzams, ka lielāko pārvadājumu daļu jeb 42,1% veido akmeņogļu pārvadājumi (17,5 miljoni tonnu), taču to apjoms salīdzinājumā ar 2018. gadu ir samazinājies par 22,9%. Otru lielāko īpatsvaru pārvadājumos veido nafta un naftas produkti – 22,7% (9,4 miljoni tonnu), kas pārvadāti par 16% mazāk nekā 2018. gadā. Pārvadājumu apjoms 2019.gadā ir palielinājies tādos kravu segmentos kā kokmateriālu pārvadājumi (palielinājums par 21% salīdzinājumā ar 2018.gadu, sasniedzot 1,97 miljonus tonnu un to īpatsvaram veidojot 4,8% no kopējiem kravu pārvadājumiem) un ķīmisko kravu pārvadājumi (palielinājums par 16,6%, sasniedzot 1,94 miljonus tonnu jeb 4,7% no kopējā kravu pārvadājumu apjoma).

Vilcienu nobraukto kilometru skaits 2019. gadā kravu pārvadājumos ir samazinājies par 14,2%, salīdzinot ar 2018. gadu, bet pasažieru pārvadājumos - palielinājies par 0,3%. Pagājušajā gadā LDz infrastruktūra tika izmantota, lai pārvadātu 41,5 miljonus tonnu kravu, veicot 8,57 miljonus vilcienu kilometru, savukārt, pārvadājot 18,6 miljonus pasažieru, ir veikti 6,1 miljoni vilcienu kilometru.

LDz pamatuzdevums ir publiskās pieejamības dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana un uzturēšana saskaņā ar Latvijas un starptautisko likumdošanu - 2019. gadā infrastruktūras attīstībā tika ieguldīti 7,45 miljoni eiro.

Kravu pārvadājumu apjomu samazināšanās atstāja ietekmi arī uz LDz koncerna meitas sabiedrībām, kas arī ir saistītas ar kravu pārvadājumu veikšanu, organizēšanu, kā arī citu pakalpojumu sniegšanu dzelzceļa nozarē.

SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina kravu pārvadājumus, 2019. gadā noslēdza vairākus līgumus par konteineru kravu pārvadājumiem ar konteinervilcieniem “Baltika-Tranzīts”, “Baltika tranzīts IV” un “Eirāzija” maršrutā Baltijas valstis - Kazahstāna un Centrālās Āzijas valstis. Šo konteinervilcienu priekšrocība ir iespēja izmantot multimodālos kravu pārvadājumus jeb kombinēt dažādus transportēšanas veidus. Turklāt 2019. gadā palielinājies konteinerkravu pārvadājumu apjoms - par 8% salīdzinājumā ar 2018. gadu (pārvadātas 66 738 TEU konteineru vienības). Uzņēmuma peļņa 2019. gadā bija 2,8 miljoni eiro, kas ir par 828 tūkstošiem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Loģistikas pakalpojumu sniedzējas SIA “LDz Loģistika” 2019. gada peļņa sastādīja 627 tūkstošus eiro, savukārt neto apgrozījums bija 30,7 miljoni eiro. Uzņēmuma ienākumu lielāko daļu pērn nodrošināja Latvijas pasūtītāji – 73%, kā arī NVS – 17%.

SIA “LDz ritošā sastāva serviss” peļņa 2019. gadā bija 729 tūkstoši eiro, bet neto apgrozījums - 73,9 miljoni eiro, kas ir par 1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt SIA “LDz infrastruktūra” 2019. gadā palielinājusi peļņu līdz 384,3 tūkstošiem eiro, kas ir par 227 tūkstošiem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmums 2019. gadā iznomāja savā rīcībā esošo tehniku dzelzceļa posma Mažeiķi-Reņģe atjaunošanai. Arī 2020. gadā sabiedrības plāno vēl vairāk paplašināt savu saimniecisko darbību sliežu ceļu mašīnu un citas tehnikas iznomāšanā Baltijas valstīs, Skandināvijā, Polijā un citur.

SIA “LDz apsardze” 2019. gadā aktīvi attīstīja tehniskās apsardzes pakalpojumu darbības virzienu, palielinot klientu skaitu ārpus koncerna, un, līdzīgi kā iepriekšējos gados, klientu skaits pieauga par 10%. Saimnieciskās darbības rezultātā uzņēmuma peļņa pagājušajā gadā bija 84 413 eiro, kas ir par 25 023 eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31