Latest news

Izvēlne

Par VAS “Latvijas dzelzceļš” un tā meitas uzņēmumu saimniecisko darbību 2019. gada pirmajos deviņos mēnešos

Piektdiena, 29 Novembris, 2019

2019. gada pirmo deviņu mēnešu laikā gan koncerns “Latvijas dzelzceļš” (LDz), gan visa Latvijas transporta un tranzīta nozare ir pieredzējusi ienākošo un izejošo kravu apjoma svārstības. Šīs kravu apjoma izmaiņas ir veidojušās gan fosilo izejvielu (nafta un akmeņogles) cenu izmaiņu globālajos finanšu tirgos un, attiecīgi, mazāka to pārvadājumu apjoma rezultātā, gan arī ekonomiskās un politiskās situācijas atsevišķos LDz mērķa tirgos dēļ. “Latvijas dzelzceļš” koncerns šobrīd īpašu uzmanību pievērš darbības efektivitātes pakāpeniskai veicināšanai un mērķa tirgu diversifikācijai, un, reaģējot uz mainīgo situāciju globālajos tirgos, LDz pašlaik aktīvi strādā arī pie procesu sakārtošanas.

Valdošā uzņēmuma darbības rezultāti

VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja galvenais ieņēmumu avots ir pārvadātāju samaksātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, kā arī ieņēmumi, kas saistīti ar infrastruktūras pārvaldītāja papildpakalpojumiem.

Kopš 2019. gada jūlija ir mainījusies kārtība, kādā LDz tiek segtas izmaksas par infrastruktūras izmantošanu iekšzemes pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai. Līdz šī lēmuma pieņemšanai ik gadu Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā 31.00.00 "Sabiedriskais transports" apakšprogrammā 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” tika paredzēts finansējums zaudējumu kompensācijai par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu veikšanu saskaņā ar sabiedrisko pārvadājumu līgumu starp VSIA “Autotransporta direkcija” un AS “Pasažieru vilciens”, kurš savukārt slēdza līgumu ar LDz un no saņemtā valsts budžeta finansējuma sedza pilnās infrastruktūras lietošanas maksas izmaksas.

Jaunā pieeja paredz, ka AS “Pasažieru vilciens” maksā VAS “Latvijas dzelzceļš” par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, vidējo tiešo izmaksu noteiktā apmērā, savukārt pārējais pasažieru infrastruktūra nodrošināšanai nepieciešamais finansējums piešķirams no valsts budžeta dotācijas veidā tieši VAS “Latvijas dzelzceļš”. Jaunā pieeja jau tagad būtiski ietekmē VAS “Latvijas dzelzceļš” ieņēmumus no pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” ieņēmumi no pārvadātājiem un saņemtā valsts dotācija  2019. gada 9 mēnešos veidoja 97,9 milj. EUR, kas ir samazinājums par 8,6% salīdzinājumā ar 2018.gada attiecīgo periodu, un veido 70,1% no neto apgrozījuma šā gada pirmo deviņu mēnešu laikā. Ieņēmumu samazinājums saistīts gan ar kravu pārvadājuma apjoma samazināšanos, gan arī ar izmaiņām minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa maksas noteikšanā un iekasēšanā.  Neto apgrozījuma samazinājums vērojams arī ieņēmumiem, kas saistīti ar infrastruktūras pārvaldītāja papildpakalpojumiem, - šie ieņēmumi samazinājušies par 18,6%.

Koncerna valdošā uzņēmuma VAS "Latvijas dzelzceļš" neto apgrozījums deviņos mēnešos bija 139,6 miljoni eiro, kas ir par 16,8 miljoniem eiro mazāk nekā pirms gada. Samazinoties ieņēmumu apjomam, uzņēmums deviņu mēnešu periodu noslēdzis ar 2,2 miljonu eiro zaudējumiem.

Lai mazinātu risku, kas saistīts ar atkarību no tranzītkravu pārvadājumiem Austrumu-Rietumu virzienā, LDz turpina attīstīt sadarbību ar citiem tirgiem. Pozitīvus rezultātus ir uzrādījusi 2017. gada sākumā Baltkrievijā izveidotā pastāvīgā pārstāvniecība - ir palielinājušies šīs valsts izcelsmes kravu apjomi, kas tiek pārvadāti pa LDz infrastruktūru, kā arī ir attīstīti alternatīvi darbības virzieni, tostarp multimodālie un konteinervilcienu pārvadājumi Eirāzijas kravu pārvadājumu maršrutu ietvaros.

Šī gada deviņos mēnešos, salīdzinājumā ar 2018. gada attiecīgo periodu, būtiski pieaudzis pārvadāto kokmateriālu apjoms, un lielu daļu no tā veido šķeldas apjomi, kas pārvadāti sadarbībā ar Baltkrieviju. Lai gan ir vērojams pārvadājumu samazinājums energoresursu segmentā (akmeņogles, naftas produkti), pateicoties mērķtiecīgai darbībai ārvalstu tirgos, pieaugums reģistrēts minerālvielu un ķīmisko kravu segmentā.

Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka šī gada deviņos mēnešos ir pieaudzis pa VAS "Latvijas dzelzceļš" infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits - tas sasniedzis 14,2 miljonus, kas ir par 308 109  pasažieriem jeb 2,2% vairāk salīdzinājumā ar 2018. gada attiecīgo periodu. Visvairāk pasažieru pārvadāts iekšzemē - 14 miljoni, savukārt starptautiskajā satiksmē to skaits pieaudzis līdz 139 110 pasažieru, kas ir par 11 830 pasažieriem vairāk nekā pērn šajā laika periodā.

LDz meitas uzņēmumu darbības rezultāti

Koncerna “Latvijas dzelzceļš” (LDz) uzņēmumi – SIA “LDz CARGO”, SIA “LDz Loģistika”, SIA “LDz Apsardze” un SIA “LDz Infrastruktūra” - šā gada deviņos mēnešos turpinājuši nodrošināt stabilu finanšu darbību, vienlaikus strādājot pie procesu efektivitātes pārskatīšanas, jaunu pakalpojumu attīstības un kopējās konkurētspējas līmeņa paaugstināšanas.

Par kravu pārvadāšanu atbildīgais uzņēmums SIA “LDZ CARGO” šogad turpinājis uzlabot pakalpojumu kvalitāti, uzmanību pievēršot informācijas apmaiņas efektivitātes veicināšanai starp pārvadātāju un tā klientiem. SIA “LDZ CARGO” pārvadāto kravu apjoms 2019. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, samazinājies par 4,46 miljoniem tonnu jeb 12,4%, veidojot 31,6 miljonus tonnu. Uzņēmuma apgrozījums attiecīgā perioda beigās bija 188,4 miljoni eiro.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 2019. gada pirmajos deviņos mēnešos palielinājis privātīpašniekiem sniegto depo vagonu remonta apjomu, tādējādi uzņēmuma apgrozījums sasniedza 55,2 miljonus eiro, kas ir par 1,3 miljoniem eiro vairāk nekā pērn deviņos mēnešos.

SIA “LDZ loģistika” neto apgrozījums no pamatdarbības 2019. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 23,8 miljoni eiro, kas ir par 1,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Lielāko daļu no SIA “LDZ loģistika” apgrozījuma veido Latvijas pasūtītājiem sniegtie pakalpojumi, tomēr šogad deviņos mēnešos novērots arī būtisks pakalpojumu apjoma pieaugums uz NVS un valstīm, kas atrodas ārpus ES.

Par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu atbildīgā uzņēmuma SIA “LDZ infrastruktūra” apgrozījums no pamatdarbības 2019. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 2,5 miljoni eiro, kas ir par 0,6 miljoniem eiro vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Teju pusi apgrozījuma (41,3%) veidoja ieņēmumi no sliežu ceļu mašīnu un citas tehnikas remontiem, savukārt ieņēmumi no sliežu ceļu mašīnu, tehnikas un iekārtu nomas pakalpojumiem veidoja 3,8 miljonus eiro.

SIA “LDZ apsardze” apgrozījums no pamatdarbības 2019. gada pirmajos trīs ceturkšņos sasniedza 5,2 miljonus eiro, kas ir par 1,7 miljoniem eiro vairāk nekā pērn šajā laika periodā.