Par situāciju saistībā ar T.Linkaita publiskajiem paziņojumiem par LDz valdi | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Par situāciju saistībā ar T.Linkaita publiskajiem paziņojumiem par LDz valdi

Šodien, 7.maijā, apmeklējot VAS “Latvijas dzelzceļš” augstākā un vidējā līmeņa vadības komandas iknedēļas sanāksmi, satiksmes ministrs Tālis Linkaits izteica neuzticību trijiem no četriem LDz valdes locekļiem.

VAS "Latvijas dzelzceļš" strādā atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem un Indikatīvajam dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānam 2018. - 2022. gadam, un LDz pagājušajā gadā uzrādīja labākos finanšu un saimnieciskās darbības rādītājus pēdējo trīs gadu laikā - pieaugums bija vērojams gan kravu pārvadājumos, gan arī finanšu darbībā, neto apgrozījums palielinoties līdz 209,4 miljoniem eiro.

Turklāt ievērojami palielinājies arī LDz efektivitātes rādītājs, kas pērn bija par 17% augstāks nekā 2017. gadā, sasniedzot 34 743 eiro uz vienu darbinieku. Par pārdomātu un efektīvu saimniecisko darbību liecina arī LDz koncerna valsts budžetā iemaksātie nodokļi un nodevas, kas pārsniedza 100 miljonus eiro. Pateicoties LDz mērķtiecīgajam un profesionālajam darbam, šī pozitīvā tendence ir turpinājusies arī šī gada pirmajos mēnešos, un, ņemot vērā veiksmīgo sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, kravu pārvadājumu apjoms šajā gadā tiek prognozēts līdzīgā apmērā.

 “Jāuzsver, ka pašreizējās valdības vairāk kā 100 darbības dienu laikā LDz vadības komandai nebija dota iespēja tikties ar satiksmes ministru, lai pārrunātu LDz vispārējās darbības jautājumus un padziļināti iepazīstinātu T.Linkaitu ar situāciju LDz, tādējādi ministra kunga nepamatotie paziņojumi bija vēl lielāks pārsteigums ne tikai LDz valdei un vadības komandai, bet arī visai dzelzceļnieku saimei,” uzskata E.Bērziņš, piebilstot, ka pašreizējie nozares vadības soļi var liecināt arī par augsnes sagatavošanu LDz vai kāda no koncerna meitasuzņēmumu privatizācijai, kas var būtiski apdraudēt sekmīgu nozares un visas tautsaimniecības attīstību.

LDz sevi ir pierādījis kā uzticamu partneri arī starptautiskajos tirgos, un šādi ministra ar faktiem nepamatoti paziņojumi un rīcība raisa neizpratni ne tikai LDz biznesa partneros Latvijā un ārpus tās robežām, bet arī starptautiskajās organizācijās Rietumeiropā, kas var atstāt izteikti negatīvu ietekmi uz pārvadāto kravu apjomu, uzņēmuma un valsts tālāku konkurētspēju reģionālajos un globālajos tirgos, kā arī radīt jaunu slogu uz valsts budžetu.

 “Vēl pagājušajā nedēļā, apstiprinot VAS “Latvijas dzelzceļš”  gada finanšu un nefinanšu pārskatus, LDz padome atzinīgi novērtēja valdes 2018. gadā sasniegto. Tādējādi ceru, ka, izvērtējot uzņēmuma vadības līdzšinējo darbību, LDz padome ņems vērā LDz koncerna veiksmīgo saimniecisko darbību un citus objektīvus argumentus, kā arī uzņēmuma un valsts tautsaimniecības intereses, nevis publiskajā telpā izskanējušos, ar konkrētiem faktiem nepamatotos apgalvojumus,” uzsver LDz valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš.