Latest news

Izvēlne

Par autotransporta pakalpojumu iegādi

SIA “LDZ CARGO” izsludina atklātu konkursu par autotransporta pakalpojumu iegādi šādās teritorijās: 1) Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Jūrmalas teritorijā; 2) Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novados, 3) Daugavpils pilsētas un Daugavpils novadā 4) Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novadā.

Aptuvenais kopējais autotransporta pakalpojumu iepirkšanas daudzums – 295000 km ir sadalīts uz 4 daļām:

daļa Nr.1 – Autotransporta pakalpojumi Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Jūrmalas teritorijā;

daļa Nr.2 – Autotransporta pakalpojumi Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novados;

daļa Nr.3 – Autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas un Daugavpils novadā;

daļa Nr.4 – Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novadā.

Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 11.kab., uzrādot maksājuma dokumentu (maksājuma uzdevuma izdruka, kas var būt bez bankas elektroniska vai rakstiska apstiprinājuma) par pārskaitījumu EUR 180,00 tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis uz norēķinu kontu LV49NDEA0000082999854, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X, ar atzīmi "Par autotransporta pakalpojumi atklāta konkursa nolikuma saņemšanu", saņēmējs SIA “LDZ CARGO” reģistrācijas Nr.40003788421.

Nosūtot uz e-pastu martins.plesums@ldz.lv ieskanētu maksājuma dokumentu var saņemt nolikumu elektroniskā veidā uz konkursa dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2017.gada 09.martam, plkst.13:30, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 1.stāvs, 1.kabinetā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 09.martā, plkst.14:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 3.stāvs, 12.kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti EUR un 00 eiro centi) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā.

Uzziņas pa tālruni: 6723 3439; 2823 1008 (konkursa organizācijas jautājumi); 6723 4431 (konkursa tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 9.Marts plkst. 13.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo