Paaugstinot efektivitāti, notur LDz finanšu stabilitāti | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Paaugstinot efektivitāti, notur LDz finanšu stabilitāti

Gada pirmo deviņu mēnešu finanšu pārskats liecina, ka šogad pa VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) infrastruktūru pārvadāti 33,3 miljoni tonnu kravu, kas ir par 2,8% mazāk nekā pērn šajā periodā, un 13,3 miljoni pasažieru, kas ir par 1,5% vairāk nekā pagājušā gada pirmajos deviņos mēnešos. Ņemot vērā, ka divas trešdaļas infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu veido kravu pārvadājumi, to apjoma izmaiņas ietekmējušas uzņēmuma apgrozījumu – tas bijis 136,4 miljoni eiro jeb par 2,5% zemāks nekā pagājušā gada deviņos mēnešos.

Mērķtiecīgi turpinot darbu pie uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas, izdevies panākt, ka uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas deviņos mēnešos sasniedz 1,9 miljonus eiro un nodrošina finanšu stabilitāti. Pērn šajā periodā uzņēmumam bija 1,07 miljonu eiro lieli zaudējumi. Tas panākts, pārskatot tehnoloģiskos procesus un palielinot darba efektivitāti, kā arī nodrošinot līdzekļu ekonomiju tajās jomās, kur izmaksas iespējams samazināt proporcionāli saimnieciskās darbības apjomiem un nepasliktinot drošību, kustības vadības procesus un citus dzelzceļa darbībai būtiskus aspektus.

Savukārt papildu apjomu piesaistei un apgrozījuma nodrošināšanai visa 2017. gada garumā LDz kopā ar koncerna meitassabiedrībām intensīvi strādā pie konkurētspējas paaugstināšanas, piedāvājot jaunus kravu pārvadājumu maršrutus starptautiskajos tranzīta koridoros, attīstot klientiem draudzīgus tehnoloģiskos procesus, kā arī izstrādājot jaunus risinājumus iekšzemes pārvadājumu sektorā.

LDz meitasuzņēmuma SIA “LDz Loģistika” neto apgrozījums šī gada pirmajos deviņos mēnešos bija 20,4 miljoni eiro, dubultojot pagājušā gada rādītāju. Savukārt uzņēmuma peļņa šajā periodā bija 172 tūkstoši eiro, kas 58% pārsniedz 2016.gada deviņu mēnešu rādītāju.

Īstenojot aktīvu darbību starptautiskajos tranzīta koridoros, uzņēmuma sniegto transporta-ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoms pieaudzis par 103,7%, savukārt pakalpojumu apjoms Latvijas pasūtītājiem kopumā palielinājies par 312,5%.

Būtiskākais attīstības virziens uzņēmuma darbībā saistīts ar konteinerkravu piesaisti un pārvadājumu organizēšanu. Gada pirmajos deviņos mēnešos pārvadāti 8466 konteineri, kas ir par 8,94% vairāk nekā pērn šajā laika periodā. Sadarbībā ar partneriem Ķīnā, Kazahstānā, Baltkrievijā un Krievijā uzņēmums aktīvi strādā pie jaunu konteinervilcienu maršrutu izstrādes Eirāzijas reģionā, kā arī uzsācis darbu pie stratēģisku partnerību izveides lielākajos loģistikas mezglos šajā reģionā – piemēram, Lielo akmeni Baltkrievijā un Horgosas ostu Kazahstānā.

Kopējā kravu apjoma samazinājuma ietekmē ir samazinājušies lielākā kravu pārvadātāja SIA “LDz Cargo” finanšu rādītāji, tāpēc gada pirmajos deviņos mēnešos “LDz Cargo” strādājis pie konkurences paaugstināšanas iekšzemes pārvadājumu sektorā, kā arī attīstījis tehnoloģiskos procesus. Uzņēmums turpmāk plāno attīstīt iekšzemes kravu pārvadājumu pakalpojumus Dienvidu-Ziemeļu virzienā, kur patlaban ir vērojama spēcīga konkurence ar autopārvadājumu sektoru. Lai konkurētu ar autopārvadājumiem, “LDz Cargo” klientiem piedāvās ne tikai dzelzceļa pārvadājumus, bet arī pilnu loģistikas pakalpojumu klāstu, kas paredz arī multimodālos pārvadājumus. Graudu sezonas laikā SIA “LDz Cargo” sadarbībā ar SIA “LDz Loģistika” šoruden izstrādāja īpašu efektīvu kustības maršrutu graudu ražas nogādāšanai un turpinās attīstīt šo iekšzemes pārvadājumu nišu, sekmējot efektīvāku graudu vagonu apriti un pārvadājumu procesu.

Šogad “LDz Cargo” arī pievērsis uzmanību ātrākai un ērtākai informācijas apmaiņai starp pārvadātāju un klientu, kas ļauj ieekonomēt gan laiku, gan arī līdzekļus.  To nodrošina Kravu kustības pārvaldības informācijas sistēma, kas paredz klientu apziņošanu, pavadzīmju noformēšanu, muitas dienestu iepriekšēju informēšanu elektroniskā veidā par ievedamām kravām, kā arī informācijas sagatavošanu un iesniegšanu par sūtījumiem.  Savukārt tukšu vagonu pārvadājumos virzienā uz Krieviju ir ieviestas elektroniskās pavadzīmes.

Savukārt lai nodrošinātu sliežu ceļa labāku pārredzamību, attālinātu kontroli pār lokomotīvju tehnoloģiskajiem parametriem, ir sākts pilotprojekts, aprīkojot lokomotīves ar Lokomotīvju tehniskā stāvokļa kontroles informācijas sistēmu. Šogad turpinās darbs arī pie Automatizētās kravas vagonu un vilcienu komercapskates, vagonu numuru norakstīšanas un atpazīšanas sistēmas paplašināšanas Šķirotavā un Jelgavā.

LDz meitasuzņēmums SIA “LDz Ritošā sastāva serviss” (RSS) deviņu mēnešu periodu noslēdzis ar nelielu apgrozījuma samazinājumu (47,6 miljoni eiro jeb par 2,6% mazāk nekā pērn šajā periodā), tomēr guvis 1,7 miljonu eiro peļņu, kas ir par 365 000 eiro lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn. Neto apgrozījumu ietekmēja gan vagonu un lokomotīvju remonta programmas izmaiņas – gada pirmajos deviņos mēnešos vagonu kapitālais remonts veikts par 51% mazāk, savukārt vagonu remonts privātīpašniekiem veikts par 43,6% vairāk nekā 2016.gada pirmajos deviņos mēnešos. Tāpat apgrozījumu ietekmējis realizētās dīzeļdegvielas apjoma samazinājums un dīzeļdegvielas iepirkuma cenas samazināšanās, kas atkarīga no situācijas naftas produktu tirgū.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos ekspluatācijā ir nodotas un darbu sākušas piecas no 14 modernizēt paredzētajām RSS maģistrālajām dīzeļlokomotīvēm 2M62U. Šo projektu “LDz Ritošā sastāva serviss” turpinās īstenot arī nākamajā gadā, līdz ekspluatācijā tiks nodotas visas modernizētās dīzeļlokomotīves. 2017.gadā RSS ar panākumiem prezentējis modernizētās lokomotīves arī kaimiņvalstu transporta izstādēs un starptautiskos forumos, kur lokomotīvju modernizācijas projekts guvis plašu atsaucību un interesi.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31