Latest news

Izvēlne

Obligāta iepirkuma komponente – OIK

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2023.gada 1.janvāra

2022.gada 28.novembrī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padomes lēmumu Nr.263 “Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no 2023. gada 1. janvāra” (https://likumi.lv/ta/id/337453-par-elektroenergijas-obligata-iepirkuma-un-jaudas-komponentem-no-2023-gada-1-janvara) tika apstiprinātas AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2023.gada 1. janvāra.

Maksājumu aprēķinu kārtība paredz, ka visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējais maksājums veidojas no divām daļām: fiksēta daļa un mainīgā daļa.

Fiksētā daļa - obligātā jaudas komponente (OJK) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas (1.tabulā).

1.tabula

Lietotāju patēriņa grupa (pieslēguma tehniskie parametri)

Obligātās jaudas komponentes mērvienība

Obligātās jaudas komponente (bez PVN)

Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40A

EUR/mēnesī

0,00

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16A ieskaitot

EUR/mēnesī

0,00

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu no 17A līdz 63A

EUR/A/mēnesī

0,00

Mainīgā daļa - obligātā iepirkuma komponentes (OIK) veidojās proporcionāli patērētājai elektroenerģijai.  

No 01.01.2023. OIK cenas:

  • obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)- 0,00 EUR/kWh (bez PVN)
  • obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)- 0,00 EUR/kWh (bez PVN)