Obligāta iepirkuma komponente – OIK | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Obligāta iepirkuma komponente – OIK

Obligāta iepirkuma un jaudas komponentes

Par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no 2022.gada 1.janvāra

Kā tiek veidots kopējais maksājums?

2021.gada 29.novembrī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padomes lēmumu Nr.137 “Par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no 2022.gada 1.janvāra” tika apstiprinātas AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2022.gada 1. janvāra.

Maksājumu aprēķinu kārtība paredz, ka visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējais maksājums veidojas no divām daļām: fiksēta daļa un mainīgā daļa.

Fiksētā daļa - obligātā jaudas komponente (OJK) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas (1.tabulā).

1.tabula

Lietotāju patēriņa grupa (pieslēguma tehniskie parametri)

Obligātās jaudas komponentes mērvienība

Obligātās jaudas komponente (bez PVN)

Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40A

EUR/mēnesī

0,53

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16A ieskaitot

EUR/mēnesī

1,38

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu no 17A līdz 63A

EUR/A/mēnesī

0,08666

 

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu jaudas komponente mēnesī būs 0,53 EUR/mēnesī (bez PVN). Savukārt mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 25 A (ieskaitot) jaudas komponente mēnesī būs 2,17 EUR/mēnesī (bez PVN).

 

Mainīgā daļa - obligātā iepirkuma komponentes (OIK) veidojās proporcionāli patērētājai elektroenerģijai.  

No 01.01.2022. OIK cenas:

  • obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)- 0,00176 EUR/kWh (bez PVN)
  • obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)- 0,00020 EUR/kWh (bez PVN)

Saistībā ar valsts atbalstu elektroenerģijas lietotājiem no 2022.gada 1 septembra līdz 31.decembrim maksa par OIK (obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, netiek piemērota. Uz laiku samazinātās OIK izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Samazinājumu nepiemēro pārrēķiniem, kas tiek veikti sistēmas galalietotāju pārkāpumu gadījumos.

 

Lai aprēķinātu, kāds ir maksājumu sadalījums starp mainīgo un fiksēto daļu , aicinām skatīt infografiku (Maksa no 01.01.2022. ar PVN*):