Latest news

Izvēlne

Obligāta iepirkuma komponente – OIK

Obligāta iepirkuma komponente – OIK

 

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes

Kas ir obligātais iepirkums?

Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem.

 

Kā tiek veidots kopējais maksājums?

No 2018.gada 1.jūlijā ar valdības lēmumu stājas spēkā jauna obligāta iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumu aprēķinu kārtība.

 

Maksājumu aprēķinu kārtība paredz, ka visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējais maksājums par OIK veidojas no divām daļām: viena – fiksēta daļa, otra – mainīga.

Fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas.

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu jaudas komponente mēnesī būs 0,876 EUR (ar PVN) . Savukārt mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 25 A (ieskaitot) jaudas komponente mēnesī būs 3,53 EUR.

Lietotāju patēriņa grupa

(pieslēguma tehniskie parametri)

Jaudas komponentes mērvienība

Jaudas komponente

(ar PVN)

Vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A

EUR/mēnesī

0,87

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot

EUR/mēnesī

2,26

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu 20 A

EUR/mēnesī

2,82

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  25 A

EUR/mēnesī

3,53

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  32 A

EUR/mēnesī

4,51

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  40 A

EUR/mēnesī

5,65

 

Mainīgā daļa (obligātā iepirkuma komponente) veidojās proporcionāli patērētājai elektroenerģijai – 0,15429 EUR/kWh (ar PVN).

Piemērs: kopējais maksājums mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu līdz 20 A un elektroenerģijas patēriņu 100 KWh mēnesī būs, 100 × 0,15429 + 2,82 = 18,25 EUR (ar PVN). 

 

Kopējā maksa par elektroenerģijas pakalpojumu veidojas šādi:

 

MAKSA PAR ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅU 

                                   +

MAKSA PAR ELEKTROENERĢIJAS SADALĪŠANU

                                    +

FIKSĒTĀ JAUDAS KOMPONENTE 

(atkarīga no  pieslēguma veida un ievadaizsardzības strāvas lieluma)                 

                                   +

MAINĪGĀS OBLIGĀTĀ IEPIRKUMA KOMPONENTES

(atkarīga no elektroenerģijas patēriņa)

 

Svarīgi!

• Aprēķināt jauno OIK ietekmi uz savām pakalpojuma izmaksām varat, izmantojot kalkulatoru AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā eptirgotajs.lv/oik-kalkulators;