Obligāta iepirkuma komponente – OIK | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Obligāta iepirkuma komponente – OIK

Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2021.gada 1.janvāra

Kā tiek veidots kopējais maksājums?

2018.gada 23.maijā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padomes lēmumu Nr.55 tika apstiprinātas AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” jaudas komponentes (OJK) no 2018.gada 1. jūlija.

2020.gada 26.novembrī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padomes lēmumu Nr.156 tika apstiprinātas AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) no 2021.gada 1. janvāra.

Maksājumu aprēķinu kārtība paredz, ka visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējais maksājums veidojas no divām daļām: fiksēta daļa un mainīgā daļa.

Fiksētā daļa - obligātā jaudas komponente (OJK) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas (1.tabulā).

1.tabula

Lietotāju patēriņa grupa

(pieslēguma tehniskie parametri)

Obligātās jaudas komponentes mērvienība

Obligātās jaudas komponente

(bez PVN)

Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A

EUR/mēnesī

0,724

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot

EUR/mēnesī

1,869

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu no 17A līdz 63 A

EUR/A/mēnesī

0,116

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  no 64A un lielāku

EUR/A/mēnesī

0,512

 

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu jaudas komponente mēnesī būs 0,724 EUR/mēnesī (bez PVN). Savukārt mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 25 A (ieskaitot) jaudas komponente mēnesī būs 2,90 EUR/mēnesī (bez PVN).

 

Mainīgā daļa - obligātā iepirkuma komponentes (OIK) veidojās proporcionāli patērētājai elektroenerģijai.  

No 01.01.2021. OIK cenas:

  • obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)- 0,00834 EUR/kWh (bez PVN)
  • obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)- 0,00098 EUR/kWh (bez PVN)

Lai aprēķinātu, kāds ir maksājumu sadalījums starp mainīgo un fiksēto daļu , aicinām skatīt infografiku (Maksa no 01.01.2021. ar PVN*):

  

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31