Izvēlne

Obligāta iepirkuma komponente – OIK

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes

 

Kas ir obligātas obligātais iepirkums?

Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem.

 

Kā tiek veidots kopējais maksājums?

No 2018.gada 1.janvārā ar valdības lēmumu stājas spēkā jauna obligāta iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumu aprēķinu kārtība.

 

Maksājumu aprēķinu kārtība paredz, ka visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējais maksājums par OIK veidojas no divām daļām: viena – fiksēta daļa, otra – mainīga.

Fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas.

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40 A jaudas komponente mēnesī būs 1,215 EUR . Savukārt mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 25 A (ieskaitot) jaudas komponente mēnesī būs 4,890 EUR.

Lietotāju patēriņa grupa

(pieslēguma tehniskie parametri)

Jaudas komponentes mērvienība

Jaudas komponente

(ar PVN)

Vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A

EUR/mēnesī

1,215

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot

EUR/mēnesī

3,135

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu 20 A

EUR/mēnesī

3,912

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  25 A

EUR/mēnesī

4,890

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  32 A

EUR/mēnesī

6,26

Trīfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  40 A

EUR/mēnesī

7,825

 

Mainīgā daļa (obligātā iepirkuma komponente) veidojās proporcionāli patērētājai elektroenerģijai – 0,15429 EUR/kWh (ar PVN).

Piemērs: kopējais maksājums mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu līdz 20 A un elektroenerģijas patēriņu 100 KWh mēnesī būs, 100 × 0,15429 + 3,912 = 19,34 EUR (ar PVN).