Obligāta iepirkuma komponente – OIK | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Obligāta iepirkuma komponente – OIK

Kas ir obligātais iepirkums?

Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem.

Kā tiek veidots kopējais maksājums?

2019.gada 27.novembrī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padomes lēmumu Nr.170 tika apstiprinātas AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) no 2020.gada 1. janvāra.

Maksājumu aprēķinu kārtība paredz, ka visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējais maksājums veidojas no divām daļām: fiksēta daļa un mainīgā daļa.

Fiksētā daļa - obligātā jaudas komponente (OJK) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas (1.tabulā).

1.tabula

Lietotāju patēriņa grupa

(pieslēguma tehniskie parametri)

Obligātās jaudas komponentes mērvienība

Obligātās jaudas komponente

(bez PVN)

Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A

EUR/mēnesī

0,724

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot

EUR/mēnesī

1,869

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu no 17A līdz 63 A

EUR/A/mēnesī

0,116

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu  no 64A un lielāku

EUR/A/mēnesī

0,512

 

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu jaudas komponente mēnesī būs 0,724 EUR/mēnesī (bez PVN). Savukārt mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 25 A (ieskaitot) jaudas komponente mēnesī būs 2,90 EUR/mēnesī (bez PVN).

 

Mainīgā daļa - obligātā iepirkuma komponentes (OIK) veidojās proporcionāli patērētājai elektroenerģijai.  

No 2020.gada 01.01. OIK cenas:

  • obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)- 0,00772 EUR/kWh (bez PVN)
  • obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)- 0,00704 EUR/kWh (bez PVN)

Maksu par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ar PVN* veido:

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31