Latest news

Izvēlne

Noslēgusies SIA “LDZ infrastruktūra” likvidācija

Šodien, 12.aprīlī ir noslēdzies līdzšinējās VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrības SIA “LDZ infrastruktūra” likvidācijas process -  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir pieņēmis lēmumu izslēgt SIA “LDZ infrastruktūru” no komercreģistra. Pieteikums par SIA “LDZ infrastruktūra” likvidāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tika iesniegts 2022.gada 17. maijā.

SIA “LDZ infrastruktūra” galvenais darbības veids līdz likvidācijas brīdim bija ceļu mašīnu un mehānismu pakalpojumi un iznomāšana. SIA “LDZ infrastruktūra” saimniecisko darbību uzsāka 2007.gada jūlijā.

Lēmums par SIA “LDZ infrastruktūra” likvidācijas uzsākšanu tika pieņemts 2020.gadā, ar mērķi optimizēt LDz koncerna funkcijas, efektivizēt tā darbību un samazināt izdevumus.

Pēc SIA “LDZ infrastruktūra”  likvidācijas “Latvijas dzelzceļš” koncernā darbu turpina valdošais uzņēmums un piecas atkarīgās sabiedrības, no kurām četrās - SIA "LDZ CARGO", SIA “LDZ  Loģistika”, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" un SIA “LDZ apsardze” -  valdošajam uzņēmumam ir tieša izšķiroša ietekme, un  AS "LatRailNet", kurā valdošajam uzņēmumam ir netieša izšķiroša ietekme.