Nomāt paredzētais nekustamais īpašums | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nomāt paredzētais nekustamais īpašums

Plānotais nomas maksas apmērs (EUR/m2) - 12000 EUR/mēnesī  par visiem infrastruktūras objektiem

Paredzamais līguma darbības termiņš - 02.07.2020.-31.12.2020.

Nomājamās platības paredzētais lietošanas mērķis - dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšanai saskaņā ar Dzelzceļa likumu, t.i., dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumu sniegšanai pārvadātājiem, nodrošinot Infrastruktūras savietojamību ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru

Pretendentu pieteikšanās termiņš - vismaz 20 dienas pirms  Nomas, līgumu komisijas sēdes - līdz plkst.12.00 LDz Kancelejā 06.07.2020.

Kontaktpersonas - A.Bogdanovs 67233756, D.Putniņš 64233565

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Nomājamā  platība (m2)

Rīgā, Rīgas krasta stacijas dzelzceļa infrastruktūra (ēkas, inženierbūves)

 

Rīgā, Galvenais parks, tajā skaitā:

    1820 m2

tajā skaitā:

 

nomājamā platība – Ceļu brigadieru kantoris noliktava, Andrejostas ielā 27, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 011 0135 002

 96,5 m2

nomājamā platība – Pārbrauktuves posteņa ēka, 3.220 km, Eksporta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums  0100 011 0135 107

26.0 m2

nomājamā platība Kompresoru stacijas ēka, Andrejsostas ielā 27, Rīgā, kadastra apzīmējums  0100 011 0135 010

93.4 m2

nomājamā platība Rīga - Krasta stacijas ēka, Andrejostas ielā 27, Rīga, kadastra apzīmējums  0100 011 0135 022

909,7 m2

nomājamā platība – Svaru ēka, Andrejostas ielā 27, Rīga, kadastra apzīmējums  0100 011 0135 004

9,1 m2

nomājamā platība Elektriskās centralizācijas postenis, Andrejostas ielā 27, Rīga, kadastra apzīmējums  0100 011 0135 021

685,3 m2

3.km Ceļa postenis, tajā skaitā:

 393.10 m2

tajā skaitā:

 

nomājamā platība -Transformators  TP-6, Laktas iela 36, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 018 2034 005

40,6 m2

nomājamā platība -Transformatora apakšstacija TP-646, Ganību dambī 20C, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 018 2038 047

157,9 m2

nomājamā platība -Transformators   TP-14, Lapeņu iela 23A, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 018 0050 047

194.6 m2

inženierbūves 3 gab, tajā skaitā:

 

Stacija Rīga - Krasta, tajā skaitā:

 

Nomājamā inženierbūve – platsliežu dzelzceļš, kadastra apzīmējums 0100 011 0135 102,  L=13950.4 m, uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu

0100 010 0079,

 0100 010 2042,

 0100 011 0100,

 0100 010 0085,

 0100 010 0080

 0100 011 2059,

 0100 011 9999,

 0100 012 2032,

0100 012 2055, St. Rīga-Krasta

1

nomājamā pārbrauktuve – pārbrauktuve apsargājama, 3.220 km, Eksporta iela

1

nomājamā zemes klātne – zemes klātne St. Rīgas -Krasta

1

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31