Latest news

Izvēlne

Nomāt paredzētais nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma adrese

Paredzamais izmantošanas mērķis

Platība (m2)

Pieteikšanās termiņš

Rīgas Krasta stacijas dzelzceļa infrasturktūra (ēkas, inženierbūves)

Dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšanai saskaņā ar Dzelzceļa likumu, t.i., dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumu sniegšanai pārvadātājiem, nodrošinot Infrastruktūras savietojamību ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru

Galvenais parks - 1820 m2

Ganību parks - 393 m2

Inženierbūves - 5 gab.

 līdz 13.12.2019. plkst.12.