VAS “Latvijas dzelzceļš” padomē ieceļ Andri Liepiņu un Reini Cepli | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomē ieceļ Andri Liepiņu un Reini Cepli

Šodien, 7. jūnijā, Satiksmes ministrija (SM), kā VAS “Latvijas dzelzceļš” akcionārs, LDz padomē apstiprināja Andri Liepiņu un Reini Cepli. Pavisam tika saņemti 44 pieteikumi uz abiem dzelzceļa neatkarīgo padomes locekļu amatiem.

Kā norāda LDz valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš, jaunieceltie LDz neatkarīgie padomes locekļi stiprinās padomes darbu.

"Augsti novērtēju akcionāra izraudzītos ekspertus, kuri piebiedrosies esošajiem padomes locekļiem, tādējādi ar savu neatkarību vēl vairāk stiprinot padomes darbu. Valsts tautsaimniecībai svarīga uzņēmuma darbībai ir jāatbilst visiem OECD labas korporatīvās pārvaldības principiem un padomes stiprināšana ar vēl diviem neatkarīgajiem locekļiem ir viens no soļiem uz šo mērķi," pauž E. Bērziņš.

A. Liepiņš ir absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolu, iegūstot maģistra grādu biznesa vadībā, kā arī Kolumbijas Universitāti (ASV), iegūstot maģistra grādu starptautiskajās attiecībās, Latvijas Universitātē, iegūstot maģistra grādu sabiedrības vadībā un bakalaura diplomu ekonomikā. Līdzšinējā darba pieredze - AS “Latvenergo”, padomes priekšsēdētāja vietnieks, audita komitejas un cilvēkresursu komitejas loceklis; VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, valdes priekšsēdētājs; AS “Air Baltic Corporation”, padomes priekšsēdētājs; no 2001. – 2014. gadam Ekonomikas ministrija, valsts sekretāra vietnieks.

R. Ceplis ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā, kā arī Amerikas Savienotajās valstīs iegūts sertificēta finanšu analītiķa grāds (CFA institūtā). R. Ceplis ir auditorkompānijas “Baker Tilly Baltics” padomes priekšsēdētājs un ģimenes veselības centra “Stārķa Ligzda” valdes loceklis, kā arī SIA “Good Health” valdes priekšsēdētājs un SIA “Respectful Consulting” veslības aprūpes produktu attīstības vadītājs. Līdzšinējā darba pieredze - Somijas publiskās AS “Lassila & Tikanoja PLC” Latvijas meitas uzņēmuma SIA “L&T” (tagadējais nosaukums SIA “Clean R”) vadītājs; AS “A.C.B.” finanšu direktors; investīciju bankas “SUPREMA” korporatīvo finanšu speciālists; investīciju bankas “Trasta komercbanka” korporatīvo finanšu speciālists; Rīgas Fondu biržas Listinga departamenta vadītājs.

"Izšķirošs aspekts sekmīgai uzņēmuma pārvaldībai ir profesionāla padome. Padome nav diskusiju klubs, tā pieņem būtiskus lēmumus par uzņēmuma stratēģiju, budžetu, risku pārvaldību, valdes ievēlēšanu, finanšu uzraudzību. Neatkarīga un profesionāla padome spēj gan objektīvi uzraudzīt valdes darbu, gan pievienot vērtību uzņēmumam. Tāpēc tas ir viennozīmīgi pozitīvs signāls, ka "Latvijas Dzelzceļa" padomes sastāvs ir paplašināts ar diviem neatkarīgiem padomes locekļiem," uzsver Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs.

Līdz šim LDz padomē darbojās trīs locekļi - padomes priekšsēdētājs, VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups, kā arī neatkarīgais loceklis – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta un Konventa loceklis Aigars Laizāns.

Konkurss uz VAS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgo padomes locekļu amatu saskaņā ar nolikumu tika organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā notika dokumentu atlase (darba pieredze, izglītība un sabiedrības attīstības redzējums). Savukārt uz otro kārtu tika uzaicināti 11 pretendenti, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. Otrā kārta notika strukturētas intervijas veidā, vērtējot kandidātu spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, stratēģiskās plānošanas spējas, vadības spējas, spējas noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komunikācijas prasmes, svešvalodu zināšanas.

Nominācijas komisiju vadītāja SM valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands, komisijas locekļi - SM Dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31