Nekustamā īpašuma nomas process | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma nomas process

1. Publikācija

Publikācija par LDz nekustamā īpašuma nomu tiek izvietota LDz mājas lapā www.ldz.lv, kā arī  VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā www.vni.lv.

Pieteikties nekustamā īpašuma nomai iespējams publikācijā noteiktajā termiņā (vismaz 10 dienas).

 

2. Pieteikumu sagatavošana, iesniegšana

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Pieteikums iesniedzams noteiktajā termiņā LDz Kancelejā Rīgā, Gogoļa ielā 3, 103.kabinetā, vai arī parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz info@ldz.lv.

Nosūtot pieteikumu, norādīt "Neatvērt līdz ...", norādot publikācijā noteikto piedāvājumu atvēršanas termiņu.

Ja rodas jautājumi par pieteikuma sagatavošanu vai iesniegšanu, droši sazinieties ar mums zvanot 8000 1181 vai rakstot uzzinas@ldz.lv.

 

3. Pieteikumu atvēršana, izskatīšana

Pieteikumi tiek atvērti publikācijā noteiktajā termiņā. Izskatot pieteikumus, priekšroka tiek dota pretendentam, kas piedāvāja augstāko nomas maksu.

LDz atbildīgie speciālisti sazināsies ar pretendentu, ja nepieciešama papildus informācija.

 

4. Līguma slēgšana

Ar pretendentu, kas piedāvā augstāko nomas maksu, tiek slēgts līgums par telpu vai zemes nomu.

Papildus iespējams noslēgt līgumu par objekta apsaimniekošanu, apsardzi un elektroenerģijas pieslēgumu. Sīkāka informāciju par papildus pakalpojumu pieejamību saņemama, sazinoties ar publikācijā norādīto kontaktpersonu.

Maksimālais līguma slēgšanas laiks ir 30 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31