Latest news

Izvēlne

Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu IZSOLI par metāla lūžņu pārdošanu

Izsoles priekšmets:

Metāla lūžņi saskaņā ar atklātās izsoles noteikumiem un Tehnisko specifikāciju:

 

Izsoles

 daļa

Nosaukums

Daudzums

(tonna)

Atrašanās vieta

1.

Skaida 16A

45

Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV),

Varšavas iela 49, Daugavpils

2.

Negabarīts 5A

250

3.

Gabarīts 3A

26

4.

Gabarīts 3A-Dz

100

5.

Skārds  12A

35

6.

Negabarīts 5A

45

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD),

2.Preču iela 30, Daugavpils

7.

Gabarīts 3A

7

8.

Gabarīts 3A-Dz

11

9.

Skārds  12A

15

10.

Elektrodzinēji

16

11.

Vara lūžņi ar piesārņojumu

0.6

12.

Alumīnija lūžņi Ni- Cd

5

13.

Alumīnija lūžņi

0.4

 

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums (naudas summas iemaksa izsoles organizētāja bankas kontā). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās nosacītās  izsoles daļas summas (bez PVN) par kuru piesakās solīšanā. Ja pretendents piesakās izsolei uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājuma maksājums jāveic par izsoles daļu kopējo summu.

Pieteikuma iesniegšana:

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2021.gada 15.februāra plkst.9.00. Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmā (https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/107628530/sia-ldz-ritosa-sastava-serviss-iepirkumi.aspx).

Atklātā izsole tiešsaistē:

2021.gada 16.februārī plkst.09:30 Rīgā, Turgeņeva iela 21, LV-1050, 219.telpā tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams. Izsoles dalībnieku reģistrācijas laiks izsolei tiešsaistē 2021.gada 16.februārī no plkst.09:15 līdz plkst.09:30.

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv un  www.rss.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.erdmane@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2021.gada 15.Februāris plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss