Latest news

Izvēlne

LDz valde ar ASV vēstnieku Latvijā pārrunā nozares izaicinājumus un attīstības prioritātes

Aizvadītajā nedēļā VAS “Latvijas dzelzceļš” viesojās ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons un tikšanās laikā ar LDz valdes priekšsēdētāju Rinaldu Pļavnieku un valdes locekli Vitu Balodi - Andrūsu pārrunāja starptautisko sankciju ietekmi uz pārvadājumu nozari, LDz attīstību un aktuālos projektus, kā arī dzelzceļa lomu valsts drošības un aizsardzības jomā.

Tikšanās laikā LDz valdes priekšsēdētājs R.Pļavnieks un valdes locekle Vita Balode - Andrūsa ASV vēstnieku Latvijā Kristoferu Robinsonu iepazīstināja ar LDz vietu starptautiskajos kravu pārvadājumu koridoros, pārvadāto kravu izcelsmes valstīm un to dinamiku, kā arī patreizējiem LDz izaicinājumiem kravu pārvadājumu jomā starptautisko sankciju un ģeopolitiskās situācijas kontekstā.

LDz valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks: “Sarunas laikā ar ASV vēstnieku Latvijā pieskārāmies plašam jautājumu spektram, to skaitā dzelzceļa infrastruktūras nozīmei valsts drošības veicināšanā un ārkārtas situācijās, pārrunājot arī iespējamo VAS “Latvijas dzelzceļš” plašāku iesaisti ES un NATO militārajā mobilitātē. Tāpat tika pārrunāta arī potenciālā nepieciešamība atjaunot Ukrainas dzelzceļa infrastruktūru, t.sk., ritošo sastāvu un “Latvijas dzelzceļš” koncerna iespēja līdzdarboties šajā vērienīgajā procesā”.