LDz padome akceptē uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

LDz padome akceptē uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022.gadam, kuru pagājušajā piektdienā akceptējusi LDz padome. Kā galvenie mērķi stratēģijā uzsvērti uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, dzelzceļa satiksmes drošības uzlabošana, efektīva procesu pārvaldība, finanšu līdzsvara nodrošināšana un profesionāla cilvēkkapitāla attīstība.

Saskaņā ar akceptēto stratēģiju LDz vīzija ir kļūt par vienu no labāk pārvaldītajiem uzņēmumiem valstī, kas ir stabils, ilgtspējīgs un uzticams partneris nozarē ar ilglaicīgu pieredzi un stabilām pozīcijām tirgū, kas nodrošina konkurētspējīgus pakalpojumus un efektīvu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību. Lai to īstenotu, dokumentā definēti vairāki stratēģiskie mērķi: piedāvāt uz klientu orientētus pakalpojumus, veicināt transporta drošumu un satiksmes drošību, ieviest efektīvu procesu pārvaldību, panākt finanšu līdzsvaru un rentabilitāti, kā arī attīstīt kompetentu un profesionālu cilvēkkapitālu.

Lai nodrošinātu konkurētspēju ar citiem tirgus dalībniekiem, LDz plāno maksimāli integrēt informācijas tehnoloģiju un informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus vadības, pakalpojumu un ražošanas posmos. Tāpat stratēģiskā attīstība tiks balstīta uz pakalpojuma pieejamību un kvalitāti mainīgos tirgus un saasinātas konkurences apstākļos un ciešāku integrāciju ar citiem tirgus dalībniekiem.

LDz padomes akceptētā stratēģija tiks iesniegta Satiksmes ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinumu sniegšanai. Dokuments ir sagatavots, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu un, ņemot vērā LDz komercdarbības virzienu, vadības procesu un atkarīgo Sabiedrību attīstības stratēģiju laikposmam līdz 2030.gadam. Izstrādātā stratēģija tiks iesniegta arī Ministru kabinetam, lai tas atļautu stratēģijā noteikt atšķirīgu prognozējamo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (tiks rosināts noteikt 0% apmērā no prognozētās tīrās peļņas). Pēc tam LDz valde izskatīs un padome apstiprinās vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022.gadam tās galīgajā redakcijā.

Vidēja termiņa darbības stratēģijas akceptēšana ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, ko ir pieņēmusi pagājušā gada augustā darbu uzsākusī LDz padome. Vienlaikus tas ir pēdējais lēmums, ko padome pieņem līdzšinējā sastāvā, jo padomes priekšsēdētājs Ansis Zeltiņš, kurš jūlijā tika apstiprināts par Rīgas Brīvostas pārvaldnieku, no 28.augusta atstāj darbu LDz padomē. Līdz jauna padomes priekšsēdētāja iecelšanai, LDz padome strādās divu cilvēku sastāvā – tajā darbu turpina padomes locekļi Aigars Laizāns un Rodžers Jānis Grigulis.

Līdzšinējais LDz padomes priekšsēdētājs Ansis Zeltiņš: “Gadu strādājot “Latvijas dzelzceļa” padomē, esmu pārliecinājies, ka šim uzņēmumam ir milzīga loma ekonomikā un, kaut arī patlaban tas ir lielu pārmaiņu un izaicinājumu posmā, uzņēmuma vadība ir apņēmības pilna un rīkojas, lai noturētu esošo pozīciju un rastu jaunus risinājumus ilgtermiņa attīstībai. Savu turpmāko darbību šobrīd plānoju koncentrēt uz Rīgas Brīvostas attīstību, un esmu pārliecināts par rezultatīvu un aktīvu sadarbību ar “Latvijas dzelzceļu” arī turpmāk.”

Satiksmes ministrija ir saņēmusi A.Zeltiņa iesniegumu par amata atstāšanu. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa: “Ļoti augstu vērtēju līdzšinējo “Latvijas dzelzceļa” padomes darbu, kas ir ļāvis daudz detalizētāk un precīzāk sagatavot uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju un uzņēmuma vadībai palūkoties uz tā darbu no cita skatpunkta. Vienlaikus, vēlot panākumus līdzšinējam padomes priekšsēdētājam viņa turpmākajā darbā, vēlos uzsvērt, ka “Latvijas dzelzceļa” padome turpina darbu un padomes locekļu profesionalitāte un pieredze ļaus pieņemt visizsvērtākos lēmumus arī turpmāk.”

Savstarpēju sapratni un konstruktīvu sadarbību ar padomi uzsver arī LDz prezidents Edvīns Bērziņš: “Gadu strādājot kopā ar padomi, esmu pārliecinājies, ka šī sadarbība ir ļoti konstruktīva un padomes viedoklis un skatījums uzņēmuma attīstībai nozīmīgos jautājumos ir bijis vērtīgs un palīdzējis plānot vidēja termiņa un ilgtermiņa darbību. Uz tikpat konstruktīvu sadarbību ceru arī turpmāk, vienlaikus esmu pārliecināts, ka rezultatīva sadarbība nozares ietvaros mums turpināsies arī ar Rīgas Brīvostas pārvaldnieku Ansi Zeltiņu.”  

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31