LDz nākotne – jaunu loģistikas un tehnoloģisko risinājumu attīstība | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

LDz nākotne – jaunu loģistikas un tehnoloģisko risinājumu attīstība

Transporta nozarē pasaulē notiek visaptverošas izmaiņas, ienāk jauni augsto tehnoloģiju risinājumi un veidojas jaunas kravu un cilvēku mobilitātes plūsmas. Arī Latvijas transporta nozarei tas ir liels izaicinājums, un tai jāspēj pārorientēties.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) prezidents Edvīns Bērziņš, šodien iepazīstinot ar uzņēmuma nākotnes redzējumu, uzsvēra, ka vislielākā uzmanība turpmākajos desmit un vairāk gados tiks veltīta loģistikas un tehnoloģisko risinājumu attīstībai, tai skaitā viedo tehnoloģiju plašākai ieviešanai un integrācijai uzņēmuma darbībā.

Savukārt plašākā skatījumā LDz redz Latviju kā Baltijas un pat Ziemeļeiropas reģiona transporta un loģistikas izcilības centru, kura izveidē līdzdarbojoties visiem nozares dalībniekiem ir iespējas paaugstināt tās ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

„Turpmākajos gados, mūsuprāt, visnozīmīgākās Latvijas nākotni veidojošās pārmaiņas notiks tieši transporta un loģistikas nozarē. Te ir runa gan par jaunas infrastruktūras attīstību, gan saplūstošu transporta apakšnozaru – dzelzceļa, ostu, loģistikas uzņēmumu – darbību, gan arī to, kā savā darbībā integrēsim un paši radīsim jaunas tehnoloģijas, kas palīdzēs strādāt efektīvāk un sniegt tādus pakalpojumus, kādi klientiem vēl tikai būs vajadzīgi. Esmu pārliecināts, ka ne tehnoloģiju ziņā, ne ģeogrāfiski mums nekas nav par tālu,” pauda E. Bērziņš.

Lai īstenotu šo redzējumu praksē, LDz ir izveidotas desmit iniciatīvu grupas, kurās darbojas speciālisti no dažādām LDz koncerna struktūrām un uzņēmumiem, strādājot pie jauniem risinājumiem tehnoloģiju, pakalpojumu, starptautiskā biznesa attīstības, ilgtspējīgu transporta risinājumu, tehniskās un loģistikas izglītības, nozares kompetenču un zinātnes centra izveides, drošības risinājumu un citās jomās.

Tostarp vairākas iniciatīvu grupas jau izstrādājušas konkrētus projektus un aktivitātes – piemēram, kompetenču un zinātnes centra izveides grupa strādā pie starptautiski konkurētspējīga jaunu dzelzceļa tehnoloģiju testa poligona izveides un nesen sekmīgi piedalījās arī IT klastera organizētajā X-industriju hakatonā, kurā tālākai attīstībai virzītas divas ieceres par IT risinājumu izstrādi kravu pārvaldības sistēmas mobilajai aplikācijai un drošības risinājumam uz dzelzceļa pārbrauktuvēm.

Viedā dzelzceļa iniciatīvas grupa strādā pie iekšējo procesu digitalizācijas un jaunu risinājumu attīstības, drošības viedobjekta grupa izstrādā risinājumu iespējami efektīvākam IT tehnoloģiju pielietojumam sākotnēji dzelzceļa staciju, bet ar laiku ar cita veida objektu uzraudzībā, bet izglītības izcilības jomā būtiska uzmanība tiek pievērsta loģistikas izglītībai Latvijā un plašākā reģionā.

Vienlaikus ar jauniem projektiem un darbības virzieniem LDz turpina attīstīt arī tradicionālās transporta tehnoloģijas. Taču arī šajā jomā tiek meklēti inovatīvi risinājumi, izmantojot jaunākos risinājumus un iespējas, ko sniedz citas nozares, piemēram, 3D printeru attīstība vai ūdeņraža tehnoloģijas.

Līdztekus nākotnes redzējumam LDz iepazīstināja arī ar nu jau otro ilgtspējas pārskatu, kas sagatavots, balstoties uz starptautiski atzītām GRI (Global Reporting Initiative) vadlīnijām. Šajā pārskatā LDz atskatās uz 2017.gadā paveikto gan finanšu, gan nefinanšu jomā – tostarp uz uzņēmuma ekonomisko ietekmi, sociālajiem aspektiem un ietekmi uz vidi. Pārskats sniedz ieskatu uzņēmuma saimnieciskās darbības un finanšu rādītājos, nozīmīgāko projektu īstenošanā, LDz ikdienas darbībā, kā arī sabiedriskajās un starptautiskajās aktivitātēs.

Pārskatā ir iespējams iepazīties ar 2017./2018.gadā veikto restrukturizāciju LDz koncernā. Izmaiņas darba organizācijā īstenotas, lai paaugstinātu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas efektivitāti un nodrošinātu pastāvīgu nodarbinātību visa gada garumā tiem tehniskajiem darbiniekiem, kuriem bijis sezonāla rakstura darbs.

2017.gadā LDz koncerna uzņēmumi aktīvi piedalījās dažādos starptautiskos pasākumos, prezentējot Latvijas transporta un loģistikas nozares pakalpojumus jaunos tirgos, tostarp dažādos Āzijas reģionos. Ilgtspējas pārskatā sniegta izvērsta informācija par starptautiskajām aktivitātēm, tostarp dalību starptautiskajā izstādē „EXPO Astana 2017”, kas gada otrajā pusē LDz ļāva noslēgt vairākus būtiskus sadarbības līgumus.

Ik gadu LDz pārskatā informē arī par aktivitātēm vides aizsardzības jomā, kas saistītas ar jaunu tehnoloģiju un metožu ieviešanu ikdienas darbā, kā arī ar inovatīvu risinājumu izstrādi. Pārskatā plašāk iespējams uzzināt gan par dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, gan arī par modernizēto maģistrālo lokomotīvi 2M62UM.

Ilgtspējas pārskats ir integrēts ar VAS „Latvijas dzelzceļš” gada pārskatu un konsolidēto koncerna pārskatu, kas atspoguļo informāciju par finanšu rādītājiem uzņēmuma un visa koncerna līmenī. LDZ ir pirmais loģistikas uzņēmums Baltijā, kas pārskatu sagatvo, balstoties starptautiski atzītajās GRI vadlīnijās.

Ar pilnu ilgtspējas un gada pārskatu ikviens var iepazīties mājaslapā www.parskati.ldz.lv .

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31