LDz eksperti izstrādājuši Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) komentārus | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

LDz eksperti izstrādājuši Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) komentārus

Lai uzlabotu nozares pārstāvju izpratni par starptautisko dzelzceļa satiksmes nolīgumu un veicinātu precīzāku tā ieviešanu “Latvijas dzelzceļa” (LDz) autoru kolektīvs radījis līdz šim nebijušu un ļoti nozīmīgu izdevumu visiem 1520mm sliežu platuma dzelzceļiem un saistītajām organizācijām -  skaidrojošu komentāru apkopojumu galvenajam 1520 mm sliežu platuma dzelzceļa telpu regulējošajam dokumentam.

Šodien, 21.jūnijā notika grāmatas atvēršanas svētki, un tā tiks dāvināta visiem nozares dalībniekiem.

2015. gada 1. jūlijā stājās spēkā apjomīgi  grozījumi Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) un ar to saistītajos dokumentos. SMGS ir galvenais starptautisko civiltiesību akts,  kurā unificēti starptautisko dzelzceļa kravu pārvadājuma līguma noslēgšanas un izpildes noteikumi visā Austrumeiropā un daļēji arī Āzijā.

SMGS piemēro 23 valstīs, to skaitā ES dalībvalstis - Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Slovākija un Ungārija.

“Ņemot vērā SMGS nozīmību gan pārvadātājiem, gan dzelzceļa pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem, Latvijas dzelzceļš, izmantojot savu pieredzi un teorētiskās iestrādnes,  uzņēmās SMGS  praktisku komentāru sagatavošanu un izdošanu, lai tādā veidā sekmētu moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša dzelzceļa kravu  pārvadājumu tiesiskā regulējuma veidošanu un juridiskās domas tālāku attīstību SMGS piemērošanas reģionā,” lepns par kolēģu paveikto ir VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš.

SMGS praktiskais komentārs būs noderīgs valstu dzelzceļiem, kravu nosūtītājiem un saņēmējiem, privātiem pārvadātājiem, vagonu operatoriem, ekspeditoriem, dzelzceļa infrastruktūru pārvaldītājiem, kā arī citiem, kuriem SMGS teksts ir nepieciešams ikdienas darbam. Komentārs noderēs arī citu transporta veidu pārstāvjiem, praktizējošiem juristiem, tiesnešiem, muitas iestādēm, akadēmiskiem pētniekiem un studentiem.

Tā kā aktuālajā juridiskajā literatūrā un publiskajos izdevumos gan Latvijā, gan citās dalībvalstīs SMGS un tā mūsdienu piemērošanas jautājumi nav analizēti un komentēti, šī civiltiesiskā akta piemērošanas prakse veidojas dažkārt nekonsekventi un pat stihiski.

“Radot skaidrojošos komentārus šim nolīgumam LDz ne tikai nesis ievērojamu ieguldījumu nolīguma uzlabošanā, bet arī nolīguma dalībvalstu dzelzceļu administrāciju un saistīto uzņēmumu izpratnes palielināšanā par šo nolīgumu. Tas ļaus izvairīties no kļūmēm nolīguma piemērošanā un efektivizēt darba procesu,” uzskata grāmatas līdzautors Uldis Pētersons.

Izdevumā analizēti SMGS jaunās redakcijas piemērošanas praktiskie un teorētiskie aspekti, ar tiem saistītie kravu pārvadājumu noteikumi, dzelzceļu dienesta instrukcija par SMGS piemērošanu, ar starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem saistītie Latvijas Republikas un citu valstu tiesību akti, kā arī to piemērošanas prakse.

Komentārs pagaidām izdots krievu valodā, kas ir Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) darba valoda un arī SMGS  oriģinālvaloda. Tas dara šo izdevumu pieejamu visās OSŽD dalībvalstīs, kuras starptautiskajos dzelzceļa kravas pārvadājumos piemēro SMGS.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS "Latvijas dzelzceļš" un piecām meitas sabiedrībām – AS "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA "LDZ CARGO", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA "LDZ infrastruktūra"; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", kā arī apsardzes uzņēmuma SIA "LDZ apsardze".

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31