Latest news

Izvēlne

“Latvijas dzelzceļš” uzsāk regulārus automašīnu puspiekabju jeb auto fūru pārvadājumus pa dzelzceļu

Ik gadus pa Latvijas autoceļiem komercpārvadājumos tiek pārvadāti tuvu 60 miljoniem tonnu kravu, un pēdējo piecu gadu laikā pa Latvijas autoceļiem pārvadāto kravu apjoms ir palielinājies par ceturto daļu jeb vairāk nekā 25%. Lai gan kravu pārvadājumi pa autoceļiem Latvijā un Baltijas valstīs ir tradicionāls kravu pārvadājumu veids, tomēr vairumā Eiropas valstu pēdējās desmitgades laikā ir vērojama pārliecinoša tendence kravas, kas agrāk tika pārvadātas pa autoceļiem, pārcelt uz dzelzceļu, tādējādi nodrošinot gan videi draudzīgākus kravu pārvadājumus, gan arī būtiski atvieglojot kravu īpašnieku darbu.

Lai atslogotu Latvijas autoceļus no smagās kravu pārvadājumu tehnikas un tās radītā kaitējuma gan apkārtējai videi, gan autoceļu kvalitātei, kā arī lai sniegtu iespēju visiem autokravu īpašniekiem un ekspeditoriem nodrošināt efektīvākus un izdevīgākus kravu pārvadājumus, “Latvijas dzelzceļš” ir izstrādājis un uzsāk piedāvāt jaunu pakalpojumu “Zaļā pārmija” jeb “Green Switch”.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Pēdējo gadu laikā ir izveidojusies patiesi sīva konkurence gan starp tranzīta koridoriem, gan kravu pārvadātājiem, un arvien izšķirošāku lomu kravu īpašnieku lēmumu pieņemšanā par optimālo kravas pārvadājumu veidu ieņem tādi faktori kā ātrums, prognozējamība, resursu efektīva izmantošana un arī atbilstība vides aizsardzības prasībām. Tādējādi esmu gandarīts, ka LDz jaunais piedāvājums – regulāri auto puspiekabju pārvadājumi pa dzelzceļu - patiešām kalpos kā zināma veida “zaļā pāreja”, un kravu pārvadājumi Latvijas teritorijā kļūs videi draudzīgāki, ievērojami samazināsies autoceļu noslodze un kravu īpašnieki varēs izmantot iepriekš nebijušas iespējas”.

Pakalpojuma “Zaļā pārmija” ietvaros LDz visiem kravu pārvadātājiem dod iespēju agrāk pa autoceļiem pārvadātās kravas kopā ar puspiekabi, bet bez vilcēja un autovadītāja, pārcelt uz dzelzceļu, kur tās tiks nogādātas nepieciešamajā ostas terminālī Liepājā vai Ventspilī un uzceltas uz prāmja “Stena Line”, lai tālāk dotos uz Vāciju vai Skandināvijas valstīm.

VAS “Latvijas dzelzceļš”  valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs turpina: “LDz projekta “Zaļā pārmija” rezultātā ieguvēji būs gan kravu īpašnieki, gan visa tautsaimniecība un plaša sabiedrība – kravu pārvadājumiem pārceļoties uz dzelzceļu, tiks atslogoti autoceļi un samazināsies to uzturēšanas un remonta izmaksas, paaugstināsies satiksmes drošība uz lielajām šosejām, kā arī samazināsies kopējais CO2 izmešu apjoms. Dzelzceļš ir viens no viszaļākajiem transporta veidiem gan pasažieru, gan kravu pārvadājumos, un esmu gandarīts, ka LDz piedāvājums sniegs ieguvumus visiem”.

“Stena Line” komercdirektors Oskars Osis: “Esmu pārliecināts, ka kontreileru pārvadājumi ir transporta nozares nākotne. Šodien Eiropai ir izaicinājums nākotnē atbrīvoties no kravas automašīnu izplūdes gāzēm, kas rodas, tām pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem. Tādējādi mēs varam runāt par kontreileru transportēšanas ieviešanu intermodālajā satiksmē arī Baltijas reģionā. Ir svarīgi atzīmēt, ka dzelzceļa un ostas savienojums darbojas nevainojami, un nākotnē  tam vajadzētu būt vienam no precīzākajiem preču piegādes veidiem tieši laika un ekoloģijas ziņā.”

“Ir svarīgi apzināties, ka ‘’Green Switch’’ projekta attīstībā nākotnē tiks virzīta, lai sadarbībā ar  sauszemes un jūrās ceļu savienojumiem kļūtu par konkurētspējīgu transporta veidu, kurs ir savienots ar plašāko dzelzceļa tīklu Eiropā. Papildus komerciālajam, ceļu seguma stāvokļa un vides aspektiem, ir jāņem vērā arī šī projekta transporta kustības drošības komponente. Izplūdes gāzu aprēķiniem tiek izmantotas dažādas metodikas, taču lielākā daļa ekspertu ir vienisprātis, ka kravu pārvietošana uz jūras un dzelzceļa transportu vidēji izplūdes gāzu daudzumu samazina līdz pat 70% visā kravas transportēšanas maršrutā un uzlabo transporta kustības drošību valstī kopumā. Ir vērts pieminēt arī Mobility Package aspektu intermodālo pārvadājumu jomā – šāds pārvadājumu veids spēs palīdzēt pārvadātājiem veiksmīgāk ievērot Mobilty Package reglamentējošos noteikumus. Tādējādi šāda veida kravu pārvadājumi atrisina vēl vienu problēmu, ar kuru Eiropa jau ir saskārusies - profesionālu autovadītāju trūkumu, kas būtu spējīgi veikt starptautiskos kravu pārvadājumus,” uzskata O.Osis.

“Esmu pārliecināts, ka pašreizējie un nākotnes noteikumi, ka arī pandēmijas ierobežojumi ir kļuvusi par akseleratoru šim projektam, jo šāda veida kravas pārvadājumi ļaus mazināt cilvēcisko faktoru pārvadājumu industrijā,” turpina O.Osis.

Līdz šim pa autoceļiem pārvadātās kravas pārceļot uz dzelzceļu, kravu īpašnieki varēs izmantot virkni priekšrocību, piemēram, iespēju efektīvi pārvadāt smagākas kravas, nemaksājot autoceļu nodevu jeb vinjeti, samazināsies autotransporta amortizācijas, degvielas patēriņa un darbaspēka izmaksas, tādējādi samazinot kopējās izmaksas uz vienu masas vienību. Piedāvājums “Zaļā pārmija” sniegs iespēju arī pašiem kravu īpašniekiem nekoordinēt kravas pārkraušanu uz prāmi – LDz nodrošinās puspiekabes pārcelšanu no dzelzceļa uz prāmi un atkalnovietošanu uz dzelzceļa tālākam ceļam prāmja galamērķī.

Kombinētie pārvadājumi, kuru ietvaros auto puspiekabes tiek pārvadātas pa dzelzceļu vai ūdensceļiem, un ar kravas auto vilcēju tiek veikta tikai sākotnējā vai gala piegāde, Rietumeiropā kļūst arvien populārāki, un to pierāda arī kravu pārvadājumu statistika. Tādējādi Starptautiskās dzelzceļu savienības (International Union of Railways, UIC) un Starptautiskās Dzelzceļu-autoceļu kombinētā transporta savienības (International union of rail-road combined transport, UIRR) apkopotie dati liecina, ka laika periodā no 2009.gada līdz 2018.gadam kopējais kravu pārvadājumu apjoms Eiropā palielinājās par 10,5%, savukārt pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjoma proporcija kopējā kravu pārvadājumu apjomā palielinājās par vairāk nekā 56%.

“Latvijas dzelzceļš” projekts “Zaļā pārmija” tiek realizēts, koncernā ietilpstošajiem uzņēmumiem SIA “LDZ Loģistika” un SIA “LDZ CARGO” sadarbojoties ar starptautisko transporta un tūrisma pakalpojumu uzņēmumu “Stena Line”. Pirmais šīs sadarbības pilotprojekts notika jau 2020.gada jūlijā, testa brauciena ietvaros puspiekabi uz dzelzceļa platformas nogādājot no Maskavas līdz Liepājas ostai, kur šī krava ar “Stena Line” prāmi tika nogādāta Travemindē Vācijā, kur atkal tika uzlikta uz dzelzceļa platformas, lai mērotu ceļu tālāk. 

Vairāk par projektu "Zaļā pārmija", lasiet šeit.