Latest news

Izvēlne

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs īsteno pētījumu par bijušajiem Jelgavas dzelzceļniekiem

Īstenojot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu "Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši Jelgavā", Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs apkopo kādreizējo dzelzceļnieku dzīves stāstus, ļaujot ikvienam iepazīties ar padomju laika  dzelzceļa darbinieku ikdienu Jelgavā pēc Otrā pasaules kara. Apkopotie stāsti kalpos kā pamats jaunai muzeja ekspozīcijai Jelgavā.

Projektā, kas tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Jaunrades laboratorija", tiek intervēti bijušie Jelgavas dzelzceļnieki, kas nozarē strādājuši pēc Otrā pasaules kara. Tas ļauj uzzināt, kāpēc ir izvēlētas darba gaitas tieši dzelzceļā, un kāda ir bijusi nozares darbinieku ikdiena gan dzelzceļā, gan arī ārpus tā. Bijušie dzelzceļnieki tiek izvaicāti par dažādām tēmām: pirmajām atmiņām par dzelzceļu, profesijas izvēli, pienākumiem un karjeras izaugsmi, dzīvesvietas iegūšanu, sabiedrisko dzīvi un tostarp arī par savstarpējām attiecībām, ģimenes veidošanu. Kāds darbu dzelzceļā sācis, izlasot sludinājumu, kādam bija svarīgi iegūt dzīves vietu, bet ir arī tādi, kuri dinastijās ir dzelzceļnieki. Kopumā paredzēts vairākkārtējas intervijas ar deviņu dzelzceļnieku ģimeņu pārstāvjiem.

Vienlaikus pētījuma īstenotāji aicina ikvienu jelgavnieku, kurš vēlas dalīties savos iespaidos par dzelzceļa nozari un tās darbiniekiem, sazināties un uzticēt savu stāstījumu, kas būtu nozīmīgs papildinājums esošo ģimeņu atmiņām.

"Cauri stāstiem par darba gaitām virmo sociālās ķibeles un ikdienišķie prieki, līdzās veiksmīgai karjerai nostājas mīlestība ne tikai uz darbu, bet arī dienesta gaitās nejauši sastaptā cilvēka kļūšana par uzticamu dzīvesbiedru mūža garumā. Tam visam pāri pavīd arī Jelgavas tēls, spoži parādot, kā kopš tālā 1868. gada, kad pilsētas nomalē piestāja pirmais vilciens, dzelzceļš lēnām, bet neatgriezeniski izmainījis arī pašu pilsētu – līdztekus stacijai un dzelzceļa ēkām laika gaitā pilsētā izveidojušies veseli 4 dzelzceļnieku dzīvojamie rajoni, katrs ar gluži citādiem vaibstiem. Savukārt reiz darbā nosūtītie jaunieši Jelgavā ielaiduši saknes un kļuvuši par neatņemamu ne vien dzelzceļa, bet arī jelgavnieku saimes daļu," par pirmajās intervijās iegūtajiem rezultātiem stāsta Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Jelgavā Ilze Freiberga.

Paralēli intervijām muzeja darbinieki analizē tā laika periodiskos izdevumus, lai iegūtu maksimāli daudz informācijas par Jelgavas dzelzceļniekiem, kā arī pēc iespējas vairāk uzzināt par Jelgavas dzelzceļa mezgla attīstību, un salīdzināt, kā uz dažādām dzelzceļa un dzelzceļnieku dzīves sfērām skatās nozares un vispārējie mediji.

Projekta mērķis ir izveidot dzelzceļnieka sociālo portretu un pamatu jaunai muzeja ekspozīcijai Jelgavā, kas apmeklētājiem plānots atvērt 2023. gadā. Tikmēr dzelzceļa muzeja "Facebook" profilā no pavasara tiek publicēti Jelgavas dzelzceļnieku stāsti, kuros muzejs dalās ar interesantākajām norisēm viņu dzīvē, un ko par to savulaik vēstījusi prese.