Latest news

Izvēlne

"Latvijas dzelzceļš" saņēmis sertifikātu par energopārvaldības sistēmas ieviešanu

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir saņēmis sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma atbilstību standarta LVS EN ISO 50 001:2012 prasībām, tādējādi izpildot Energoefektivitātes likumā lielajiem uzņēmumiem noteiktos pienākumus par energoefektivitātes politikas īstenošanu.

Sertifikāts izsniegts, balstoties uz LDz energopārvaldības sistēmas sertifikācijas audita rezultātiem. Lai izvērtētu LDz paveikto enerogpārvaldības sistēmas jomā, eksperti apmeklēja dažādus objektus LDz struktūrvienībās un dzelzceļa stacijās, novērtējot siltumapgādes un elektroapgādes sistēmu darbību, kā arī īstenotos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

“Dzelzceļu kā tehnoloģiski sarežģītu sistēmu no energopatēriņa viedokļa novērtēt ir ļoti sarežģīti. Energopārvaldības ieviešanai tik lielā, ģeogrāfiski izkliedētā un tehnoloģiski sarežģītā uzņēmumā kā “Latvijas dzelzceļš” ir jāpēta ne tikai lielie objekti, bet arī atsevišķas tehnoloģiskas iekārtas. Piemēram, apsildāmās pārmijas, kas ziemas apstākļos tiek sildītas, lai, regulējot vilcienu kustību pa sliedēm, to darbība netiktu traucēta sniega vai apledojuma dēļ. Arī daudzas citas tehnoloģiskās iekārtas prasa īpašu novērtējumu,” uzsver LDz viceprezidents Ainis Stūrmanis.

Audita ietvaros LDz saņēma augstu novērtējumu par paveikto, turklāt sertifikācijas laikā nav konstatēta neviena neatbilstība noteiktajām prasībām. Līdztekus LDz arī saņēma vairākus ieteikumus energopārvaldības sistēmas uzlabošanai, piemēram, veicināt darbinieku informētību un zināšanas par energopārvaldības sistēmas mērķiem un to sasniegšanai īstenojamiem rīcības virzieniem, veicināt darbinieku izpratni par viņu ieguldījumu uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanas procesā, pilnveidot datu analīzi energoresursu patēriņa jomā.

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, LDz turpmāk varēs precīzāk apzināt energoresursu patēriņu un pilnveidot datu uzskaites sistēmu, izvērtējot iespējas ietaupīt energoresursus un nodrošināt jau tā videi draudzīgā dzelzceļa transporta ekoloģiskās ietekmes samazināšanu.

Auditori, kas veica energoauditu, atzinīgi novērtējuši arī LDz vides pārvaldības sistēmu un ieteikuši tās sertifikāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 14 001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai”.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem