Latest news

Izvēlne

Latvijas dzelzceļš sāk platformu modernizāciju Imantas stacijā

Trešdiena, 25 Novembris, 2015

Noslēdzot vērienīgo dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijas projektu Jūrmalas un Jelgavas līnijās, “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir uzsācis būvdarbus Imantas pieturas punktā Rīgā.

Imanta ir pēdējā stacija, kura sagaidījusi pārmaiņas  dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projekta ietvaros un kurā tiks izbūvētas jaunas, paaugstinātas platformas. Objekta realizāciju apgrūtina būvniecības tehnikas piekļuve, jo tas atrodas  pilsētvides dzīvojamā rajonā bez piebraucamajiem ceļiem, tāpēc, kā  vienīgais iespējamais risinājums tiks izmantots esošais veloceliņš Vecrīga- Imanta. Pēc darbu pabeigšanas visi objekti tiks sakārtoti to  iepriekšējā stāvoklī. Būvprojekts ir saskaņots  ar  visām iesaistītajām trešajām pusēm.

Projekta ietvaros tiks būvēta jauna stacijas ēka, kur būs uzgaidāmā zāle, kase, sanitārais mezgls pasažieriem, tostarp arī personām ar īpašām vajadzībām.

Lai objektu uzbūvētu, būvdarbus plānots veikt sešas dienas nedēļā, arī nakts stundās. LDz aicina iedzīvotājus un pasažierus izturēties ar izpratni pret iespējamām ar būvniecības darbiem saistītām neērtībām un uzturēties tikai tajās vietās, kur tas ir atļauts.

Šobrīd pagaidu ekspluatācijā ir nodotas jaunās platformas Bulduru stacijā.  Babītē, Asaros, Mellužos un Dzintaros būvnieks novērš komisijas norādītos trūkumus, lai nedēļas laikā pārslēgtu pasažieru kustību uz jaunajām platformām. Intensīvi būvdarbi notiek arī pārējās stacijās un pieturas punktos Jūrmalas līnijā, un pakāpeniski visās stacijās jaunās platformas tiek gatavotas nodošanai pagaidu ekspluatācijā. Līdz gada beigām tiks pabeigtas arī stacijas ēkas un uzstādītas pasažieru apziņošanas un videonovērošanas sistēmas. Būvdarbi tuvojas noslēgumam arī Jelgavas un Olaines stacijās,  kā arī Cukurfabrikas pieturas punktā.

Lai nodrošinātu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena būvdarbu laikā, pasažieriem ir uzbūvētas koka pagaidu platformas – līdz ar to jau no 25.novembra tiks mainītas vilciena  apstāšanās vietas. 

Modernizācijas darbu laikā maksimāli tiks saglabāts esošais vilcienu kustības grafiks, un tikai atsevišķos gadījumos iespējamas nelielas izmaiņas vilcienu kustībā, par ko pasažieri iepriekš tiks informēti  - informācija par izmaiņām būs pieejama gan stacijās un vilcienos, gan a/s “Pasažieru vilciens” mājas lapā, kā arī pa dzelzceļa uzziņu tālruni 80001181.

Pasažieru infrastruktūras modernizācijas ietvaros LDz izbūvē paaugstinātās platformas, sakārto komunikāciju sistēmas, ierīko LED apgaismojumu, ūdens apgādes un novadīšanas sistēmas.  Platformas aprīko ar nojumēm un soliņiem, kur to pieļauj dzelzceļa tehniskie ekspluatācijas noteikumi, kā arī uzstāda informatīvās plāksnes ar staciju nosaukumiem un norādēm, izbūvē drošības „labirintus”, margas, izveido uzbrauktuves pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Staciju teritorijās LDz sakārto laukumus, gājēju celiņus, pārejas, bet staciju ēkām veic atjaunošanas  vai nelielus pārbūves darbus, vizuāli sakārtojot ēku fasādes, kā arī visās stacijās izbūvējot mūsdienu prasībām atbilstošus sanitāros mezglus. Infrastruktūras modernizācija nodrošinās ērtāku piekļuvi stacijas ēkām, kā arī atvieglos iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena gan pasažieriem ar īpašām vajadzībām, gan vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem sabiedriskā transporta pasažieriem. Visās stacijās tiks uzstādīta videonovērošana un ierīkota moderna  pasažieru apziņošanas sistēma.

Projektētājs un būvdarbu veicējs ir pilnsabiedrība „RBSSKALS Būvsabiedrība un Leonhard Weiss RTE”. Pasažieru apziņošanas sistēmu un videonovērošanu ierīkos  SIA „Komerccentrs Dati grupa”  Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija pilnā apmērā tiek finansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un piecām meitas sabiedrībām – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDz Cargo, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA LDz Apsardze.