Latest news

Izvēlne

Latvijas dzelzceļš sāk platformu modernizāciju Cukurfabrikas pieturas punktā

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijas projekta ietvaros “Latvijas dzelzceļš” (LDz) 12.oktobrī uzsāks būvdarbus pēdējā objektā Jelgavas virzienā – Cukurfabrikas pieturas punktā.

Lai nodrošinātu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena būvdarbu laikā, tiks mainītas vilciena apstāšanās vietas. Iekāpšana- izkāpšana notiks uz esošām platformām, taču tās būs saīsinātas. Savukārt no 22.oktobra pasažieru plūsmu novirzīs uz jaunajām pagaidu platformām, būvdarbu laikā būtiski mainot gājēju ierasto kustības virzienu – tās būs novietotas brauktuves otrā pusē.

Cukurfabrikas pieturas punktā tiks izbūvēta jauna neliela stacijas ēka ar uzgaidāmo telpu, vietu biļešu tirdzniecībai un sanitāro mezglu, kas piemērots arī personām ar kustības traucējumiem.

Notiek pēdējo būvprojektu saskaņošanas procedūras, lai drīzumā būvdarbus uzsāktu arī pārējās stacijās – Vaivaros, Zolitūdē un  Imantā.

Lai paspētu pabeigt projektus laikā un mazāk traucētu vilcienu kustību, darbi notiks sešas dienas nedēļā no pl.8.00 līdz 20.00. LDz aicina iedzīvotājus un pasažierus izturēties ar izpratni pret iespējamām ar būvniecības darbiem saistītām neērtībām, kā arī uzturēties tikai tajās vietās, kur tas ir atļauts.

Modernizācijas darbu laikā maksimāli tiks saglabāts esošais vilcienu kustības grafiks, un tikai atsevišķos gadījumos iespējamas nelielas izmaiņas vilcienu kustībā, par ko pasažieri iepriekš tiks informēti  - informācija par izmaiņām būs pieejama gan stacijās un vilcienos, gan a/s “Pasažieru vilciens” mājas lapā, kā arī pa dzelzceļa uzziņu tālruni 80001181.

Pasažieru infrastruktūras modernizācijas ietvaros LDz izbūvēs paaugstinātās platformas, sakārtos komunikāciju sistēmas, ierīkos LED apgaismojumu, ūdens apgādes un novadīšanas sistēmas, platformas aprīkos ar nojumēm un soliņiem, kur to pieļauj dzelzceļa tehniskie ekspluatācijas noteikumi, uzstādīs informatīvās plāksnes ar staciju nosaukumiem un norādēm, izbūvēs drošības „labirintus”, margas, izveidos uzbrauktuves pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Staciju teritorijās tiks sakārtoti laukumi, gājēju celiņi, pārejas, bet staciju ēkām paredzēts veikt atjaunošanas  vai nelielus pārbūves darbus, vizuāli sakārtojot ēku fasādes, kā arī visās stacijās izbūvējot mūsdienu prasībām atbilstošus sanitāros mezglus. Infrastruktūras modernizācija nodrošinās ērtāku piekļuvi stacijas ēkām, kā arī atvieglos iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena gan pasažieriem ar īpašām vajadzībām, gan vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem sabiedriskā transporta pasažieriem. Visās stacijās tiks uzstādīta videonovērošana un ierīkota moderna  pasažieru apziņošanas sistēma.

Projektētājs un būvdarbu veicējs ir pilnsabiedrība „RBSSKALS Būvsabiedrība un Leonhard Weiss RTE”. Pasažieru apziņošanas sistēmu un videonovērošanu ierīkos  SIA „Komerccentrs Dati grupa”  Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija pilnā apmērā tiek finansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un piecām meitas sabiedrībām – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDz Cargo, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA LDz Apsardze.