"Latvijas dzelzceļš" prezidents Edvīns Bērziņš: viena no uzņēmumu veiksmes atslēgām ir sociāli aizsargāti darbinieki | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

"Latvijas dzelzceļš" prezidents Edvīns Bērziņš: viena no uzņēmumu veiksmes atslēgām ir sociāli aizsargāti darbinieki

Otrdien, 9.aprīlī, tika parakstīti grozījumi "Latvijas dzelzceļš" koncerna koplīgumā, tādējādi koncerna “Latvijas dzelzceļš” koplīgums ir kļuvis par vienu no darba ņēmējiem labākajiem sociālās garantijas nosakošajiem līgumiem Latvijā. Tāpat uz turpmākajiem pieciem gadiem pagarināta dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, lai nodrošinātu dzelzceļa transporta stabilu un efektīvu funkcionēšanu.

“Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmumu un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) koplīgums un tā parakstītie grozījumi paredz darbiniekiem plaša spektra sociālās garantijas, kā arī dažādus darba devēja nodrošinātus darba vidi uzlabojošus un darba ņēmēja labklājību un motivāciju veicinošus pasākumus..

Grozījumi, ko parakstīja koncernā ietilpstošie uzņēmumi - VAS "Latvijas dzelzceļš",  SIA "LDz Cargo", SIA "LDz Infrastruktūra", SIA "LDz Loģistika", SIA "LDz ritošā sastāva serviss" un LDzSA, paredz labākus darba apstākļus, kā arī lielāku aizsardzību darba tiesisko attiecību uzteikšanas gadījumā.

Latvijas dzelzceļš prezidents Edvīns Bērziņš: “Es ticu, ka viss ir savstarpēji saistīts, un esmu pārliecināts, ka – jo sociāli aizsargātāki un motivētāki ir darbinieki, jo efektīvāk un rezultatīvāk strādā viss uzņēmums. “Latvijas dzelzceļa koncerns” ir lielākais darba devējs Latvijā, un mēs apzināmies, ka, palielinot mūsu darbinieku sociālo aizsargātību, uzlabojot darba vidi un veicinot to labklājību, mēs uzlabojam dzīves kvalitāti daudziem desmitiem tūkstošu cilvēku visā Latvijā – mūsu darbiniekiem, to ģimenēm, vecākiem un vecvecākiem. Tādējādi esmu gandarīts, ka koncerna “Latvijas dzelzceļš” koplīgums ir ne tikai viens no senākajiem, bet arī viens no darba ņēmējiem labākajiem koplīgumiem Latvijā!”

Vienlaikus otrdien Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācijas priekšsēdētājs Andris Zorgevics un LDzSA priekšsēdētājs Savēlijs Semjonovs uz pieciem gadiem pagarināja dzelzceļa nozares ģenerālvienošanos. Šī vienošanās starp organizācijām tiek slēgta, lai nodrošinātu dzelzceļa transporta stabilu un efektīvu funkcionēšanu, nozares attīstību un nozarē nodarbināto sociālo aizsardzību.

Ģenerālvienošanās ietver sociālo dialogu kā sadarbības un konsultāciju mehānismu starp darba devējiem dzelzceļa nozarē un LDzSA, un tas tiek izmantots, risinot jautājumus vai pieņemot lēmumus, kas var būtiski ietekmēt uzņēmumu ekonomisko stāvokli vai darbinieku sociālekonomiskās intereses. Šis dokuments nosaka pušu minimālo saistību un garantiju apjomu, savukārt koplīgumā saistības un garantijas atrunātas detalizētā formā.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.