"Latvijas dzelzceļš" pirmo reizi iekļūst Ilgtspējas indeksa platīna kategorijā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

"Latvijas dzelzceļš" pirmo reizi iekļūst Ilgtspējas indeksa platīna kategorijā

Novērtējot VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pēdējā gadā paveikto darba vides, uzņēmuma pārvaldības, tirgus attiecību, vides aizsardzības un sabiedrības atbalsta aktivitāšu jomās, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotā Ilgtspējas indeksa eksperti piešķīruši LDz ļoti augstu novērtējumu, tādējādi uzņēmumam pirmo reizi iegūstot platīna kategoriju.

Ilgtspējas indeksa novērtējumā LDz piedalās kopš 2011.gada, un ekspertu vērtējums gadu no gada uzlabojies, tādējādi ļaujot uzņēmumam pakāpties līdz visaugstākajai –platīna - kategorijai.

Visaugstāko novērtējumu eksperti šogad devuši LDz paveiktajam sabiedrības jomā, kam seko uzņēmuma pārvaldības un tirgus attiecību jomas.

"Stājoties šajā amatā, izvirzīju mērķi - "Latvijas dzelzceļam” ir jākļūst par vislabāk pārvaldīto uzņēmumu Baltijā. Viens no veidiem, kā pārbaudīt tuvošanos nospraustajam mērķim, ir dalība Ilgtspējas indeksā. Ekspertu augstais novērtējums, piešķirot platīna kategoriju, apliecina, ka esam uz pareizā ceļa. Vienlaikus - apzināmies, ka darbs ir jāturpina, lai kļūtu vēl labāki. Izsaku pateicību vadības komandai, kā arī ikvienam uzņēmumā, kas ir iesaistījušies rezultāta sasniegšanā un ceru, ka nākamajā gadā novērtējumā piedalīsies jau visi koncerna uzņēmumi, " pauž LDz prezidents Edvīns Bērziņš. 

Ilgtspējas indeksa uzņēmumu platīna grupā iekļūst tie uzņēmumi, kuru indekss saskaņā ar ekspertu vērtējumu pārsniedz 90%. Šie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana. Tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

2017.gadā platīna kategorijā iekļuva septiņi uzņēmumi, šogad tādu ir 12.

"Platīna kategorijas uzņēmumi ir tie, kur ļoti liela loma rezultāta sasniegšanai bijusi tieši uzņēmuma vadībai, kas pieņem galvenos lēmumus," uzsver Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Augstu novērtējumu par pēdējā gada laikā paveikto darba vides, uzņēmuma pārvaldības, tirgus attiecību, vides aizsardzības un sabiedrības atbalsta aktivitāšu jomās Ilgtspējas indeksā saņēmuši arī divi LDz meitas uzņēmumi.  SIA "LDz Cargo", saņēma zelta kategorijas novērtējumu, bet SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", kas pērn pirmo reizi piedalījās novērtējumā, ierindots starp sudraba kategorijas uzņēmumiem. Abiem uzņēmumiem šis ir par vienu kategoriju augstāks vērtējums nekā gadu iepriekš.

Turklāt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" šogad saņēma speciālbalvu "Ilgtspējas čempions" par paveikto vides jomā. 

"Pēdējo divu gadu laikā esam spēruši lielu soli sava uzņēmuma attīstībā. Šis ceļš nav bijis viegls, tādēļ gribu pateikt paldies visam SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" kolektīvam par nesavtīgu un profesionālu darbu. Šie uzņēmumam piešķirtie apbalvojumi ir apliecinājums mūsu profesionalitātei un stimuls tālākai izaugsmei un attīstībai, sniedzot būtisku ieguldījumu visas Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā," norāda SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" valdes priekšsēdētājs Edgars Abrams.

Apbalvojumi tika pasniegti Atbildīgas biznesa nedēļas ietvaros, kuras laikā sveikti arī Ģimenei draudzīgi komersanti. Šo Labklājības ministrijas apbalvojumu saņēma

visi trīs LDz koncerna uzņēmumi, kuri piedalījās Ilgtspējas indeksa novērtējumā.  

Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir uz turpmāko gadu un ik gadu uzņēmumi tiek izvērtēti no jauna. Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, kas plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi.

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31