Latest news

Izvēlne

Lai visu kapacitāti veltītu darbam Rīgas domes izpilddirektora amatā, no VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētāja amata atkāpies Jānis Lange

Šodien, 21.novembrī, no VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētāja amata atkāpies Jānis Lange.

Jānis Lange skaidro: “Jau ilgāku laiku VAS “Latvijas dzelzceļš” atrodas pārmaiņu procesā, vienlaikus paaugstinot uzņēmuma efektivitāti un īstenojot dažādus vērienīgus projektus. Pasaules pieredze rāda, ka šādos pārmaiņu periodos ir nepieciešama būtiski intensīvāka uzņēmuma padomes tieša iesaiste uzņēmuma procesos, kā tas būtu citos biznesa cikla posmos, un arī LDz nav izņēmums. Tā kā arī Rīgas domes izpilddirektora funkciju veikšana ir saistīta ar ievērojamu slodzi un intensīvu ikdienas darbu, pēc ilgākām pārdomām esmu pieņēmis lēmumu visu savu kapacitāti veltīt darbam Rīgas domē, un no VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētāja amata atkāpties.”

“Vēlos pateikties visai VAS “Latvijas dzelzceļš” vadības komandai un arī Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai par konstruktīvo sadarbību, un vēlu veiksmi tālāko mērķu sasniegšanā!”, turpina J.Lange.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padome līdz šim strādāja trīs padomes locekļu sastāvā – padomes priekšsēdētāja funkcijas pildīja Jānis Lange, padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Andris Liepiņš un padomes loceklis – Reinis Ceplis.