Latest news

Izvēlne

Konkurss "Par CATERPILLAR 3512C HD markas dīzeļdzinēju rezerves detaļu piegādi"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo,  ka 2015.gada  10.decembrī plkst. 10.00 notiks konkurss par CATERPILLAR 3512C HD markas dīzeļdzinēju rezerves detaļu piegādi.

Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – EUR 70,00  plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “CATERPILLAR 3512 C HD markas dīzeļdzinēju rezerves detaļu piegādes konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 10.decembrim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “CATERPILLAR 3512C HD markas dīzeļdzinēju rezerves detaļu piegādes konkurss”, neatvērt līdz 2015. gada 10. decembra plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950.
E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2015.gada 10.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss