Latest news

Izvēlne

Konkurss "Par 14D40 dīzeļa rezerves daļu piegādi"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 16.jūnijā plkst.10.00 notiks konkurss par 14D40 dīzeļa rezerves daļu piegādi (specifikācija pielikumā).

Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – 70,00 EUR plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “14D40 dīzeļa rezerves daļu piegādes konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 16. jūnijam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2015. gada 16.jūnijam  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.
Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950, e-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 16.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss