Latest news

Izvēlne

Kembridžas universitāte izdod AS "LatRailNet" vadītājas grāmatu par dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanu

Kembridžas universitāte ir izdevusi VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmuma AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētājas Justīnas Hudenko grāmatu par dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanas problemātiku un risinājumiem.

Grāmatā ir apkopotas četras galvenās tēmas, kas skar sarežģīto infrastruktūras maksas noteikšanas jomu: kravu pārvadājumu tehniskās īpašības un ar to radītās izmaksas; kravu pārvadājumu apjomu svārstību ietekme; tirgus reakcija uz infrastruktūras maksas līmeni, kā arī transporta politikas un valsts subsīdiju ietekme.

Līdz šim šī tematika apskatīta atsevišķos dažādos zinātniskos rakstos un izklāstīta starptautiskās konferencēs, līdz tika saņemts Kembridžas universitātes piedāvājums informāciju apkopot vienā grāmatā, kas būtu vērtīgs materiāls arī citu valstu infrastruktūras jaudas un maksas noteicējiem gan politiskā, gan inženiertehniskā līmenī.

 "Latvijai ir unikālā pieredze infrastruktūras maksu noteikšanā kravu dzelzceļa tīklā, kur kravu pārvadājumi ir dominējošais kustības veids, kamēr citās Eiropas Savienības (ES) valstīs kravu pārvadājumi pa dzelzceļu nav tik attīstīti, kā tas ir Latvijā. Ņemot vērā ES ilgtermiņa plānus pārvirzīt kravu kustību uz videi draudzīgo dzelzceļa infrastruktūru, Latvijas uzkrātā pieredze infrastruktūras maksas noteikšanas jomā ir vērtīgs informācijas avots. Mūsu pieredze ir interesanta arī austrumu kaimiņiem, kur kravu pārvadājumu pa dzelzceļu ir attīstīti, taču dzelzceļa tirgus liberalizācija ir tikai  uzsākusies. Visbeidzot, es šo grāmatu saskatu kā komunikācijas līdzekli starp dažādiem ekspertiem, jo infrastruktūras maksas noteikšana atkarīga ne tikai no inženiertehniskiem un ekonomiskiem aprēķiniem, bet arī no politiskiem, regulatīviem un sociāliem procesiem. Aicinu visus interesentus iesaistīties diskusijā!" norāda J. Hudenko.

Par grāmatu ir saņemtas vairāku nozares ekspertu atsauksmes. ASV Tieslietu departamenta Pretmonopola nodaļas ekonomisko pētījumu direktors Rasels Pitmans norāda: "Šī grāmata būs ļoti vērtīgs resurss gan dzelzceļa nozares ekspertiem, gan arī politikas veidotājiem un analītiķiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar infrastruktūras maksas noteikšanas jautājumiem."

"RailNetEurope” (Association for facilitating international traffic on railway infrastructure) valdes loceklis Ronai Peters: "Izprast jautājumu par infrastruktūras maksas noteikšanu nozīmē arī dziļu izpratni par dzelzceļa infrastruktūras ekonomiku kopumā, vienlaikus arī - par dzelzceļa tehnoloģijām. Dr.Hudenko sniedz vērtīgu skaidrojumu par izmaksu pozīcijām, vienlaikus neaizmirstot par mūsdienu ekonomikas procesiem. Ar pilnu pārliecību varu teikt, ka Dr.Hudenko ir viena no spēcīgākajām ekonomikas zinātņu doktorēm Baltijas reģionā."

J.Hudenko Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvusi ekonomikas doktora grādu, viņai ir arī Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. J.Hudenko pārstāv AS “LatRailNet” vairākās nozīmīgās starptautiskajās organizācijās: Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicēju starptautiskajās darba grupās CHRISTINE, PRIME (the Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe), North Sea - Baltic Rail Freight Corridor.