Latest news

Izvēlne

Informācija par atklātu konkursu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos amata vietu

VAS “Latvijas dzelzceļš” padome izsludina atklātu konkursu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa amatu ar kompetenci tehniskās ekspluatācijas jautājumos.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu atlases un novērtēšanas procesu  VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos amatam īstenos VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Andris Liepiņš - komisijas vadītājs - VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Reinis Ceplis - komisijas loceklis -  VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes loceklis;
  • Inguna Strautmane - komisijas locekle - Satiksmes ministrijas pārstāve, Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore;
  • Ilze Grīnberga - komisijas locekle - Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte;
  • Jānis Vanags - komisijas loceklis - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta individuālais biedrs;
  • Rinalds Pļavnieks - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;
  • Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Potenciālo kandidātu uzrunāšanai, pretendentu iesniegtās informācijas izvērtēšanai, padziļinātās vadības kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Pedersen&Partners”.

Informācijai:

  • Kandidātu atlase un izvērtēšana notiks trīs kārtās.
  • Kandidātu pieteikšanās termiņš līdz 2023. gada 18. decembrim.