Latest news

Izvēlne

Gada trijos ceturkšņos ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits turpināja pieaugt un sasniedza 13 miljonus

Dzelzceļa pasažieru skaits šī gada deviņos mēnešos turpināja pakāpeniski atgriezties pirmspandēmijas līmenī  un pa VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) infrastruktūru gada trijos ceturkšņos ir pārvadāti jau 13  miljoni pasažieru, kas ir par 11,3% vairāk nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš. Vienlaikus dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi ģeopolitiskās situācijas un ar to saistīto iemeslu dēļ turpināja samazināties. 
 
Viens no būtiskākajiem LDz darbības rādītājiem ir pa dzelzceļa infrastruktūru nobraukto kilometru skaits, kas ir pamatā infrastruktūras lietošanas maksas aprēķinam. 2023.gada 9 mēnešos publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra ir izmantota, veicot 2,37 miljonus vilcienu-km kravu pārvadājumiem un 4,82 miljonus vilcienu-km pasažieru pārvadājumiem (tai skaitā SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” – 36 tūkstoši vilcienu-km).
 
Pārvadāto kravu apjoms pa dzelzceļa infrastruktūru Latvijā šā gada trijos ceturkšņos bija 11,59 miljoni tonnu un tas ir par 5,24 miljoniem tonnu jeb 31% mazāk nekā 2022.gada 9 mēnešos. 2023.gada 9 mēnešos būtiskāko pārvadājumu daļu veidojuši graudu, graudu pārstrādes produktu, sēklu un augļu pārvadājumi (33,2%), naftas un naftas produktu pārvadājumi (18,0%) un akmeņogļu pārvadājumi (12,4%). 
 
Lielāko daļu no LDz koncerna ieņēmumiem nodrošina SIA “LDZ CARGO”, kas ir viens no nozīmīgākajiem transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem Latvijā.  Lai palielinātu pārvadāto kravu apjomus un diversificētu kravu segmentus, SIA “LDZ CARGO” 2023.gada janvārī uzsāka kravu pārvadājumus Igaunijas teritorijā, bet jūnijā šajā kaimiņvalstī atvēra filiāli. Gada 3.ceturksnī SIA “LDZ CARGO” turpināja darbu pie jaunu klientu piesaistes un jaunu maršrutu attīstīšanas Igaunijas teritorijā un kopumā šī gada 9 mēnešos Igaunijas teritorijā uzņēmums ir pārvadājis 272 tūkstošus tonnu kravu.  
 
Arī VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmums SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” š.g. 3.ceturksnī turpināja veicināt savu pakalpojumu sniegšanu gan Baltijas valstīs, gan citur. 2023.gadā turpinās aktīva sadarbība ar ārvalstu pasūtītājiem un sadarbības partneriem, kā arī ir veiksmīgi piesaistīti jauni ārvalstu klienti dzelzceļa ritošā sastāva remontu veikšanai.
 
Savukārt SIA “LDZ Loģistika” ieņēmumi veidojas no transporta-ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanas un šī gada 9 mēnešos neto apgrozījums no uzņēmuma pamatdarbības bija 11,8 miljoni eiro, kas, saistībā ar kopējo kravu apjoma samazinājumu, ir par 16,6% mazāk nekā pērnā gada 9 mēnešos. SIA “LDZ Loģistika” turpina sadarbību ar klientiem, kam ir nepieciešami pārvadājumi no Eiropas Savienības un citām valstīm caur Latviju kā tranzīta valsti, piedāvājot plašu pakalpojumu spektru ar visa veida modalitāti: autotransports, jūra, dzelzceļš, pārkraušanas darbi. 
 
Palielinoties SIA “LDZ apsardze” ieņēmumiem no apsardzes pakalpojumiem, šī gada 9 mēnešos par 25% jeb 1,38 miljoniem eiro ir pieaudzis šī LDz koncerna uzņēmuma neto apgrozījums. Uzņēmums šajā periodā turpināja paplašināt tehniskās apsardzes sniegtos pakalpojumus, kā arī piedāvāja klientiem plaša spektra apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumus.
 
Savukārt VAS “Latvijas dzelzceļš” neto apgrozījums šī gada trīs ceturkšņos bija 123,39 miljoni eiro, kas ir par 19,58 miljoniem eiro jeb 18,9% vairāk kā 2022.gada 9 mēnešos. LDz koncerna konsolidētie ieņēmumi šī gada 9 mēnešos bija 194,94 miljoni eiro, kas salīdzinājumā ar 2022. gada trīs ceturkšņiem ir par 7,4% vairāk. Vienlaikus LDz koncerna 2023. gada 9 mēnešu saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 730 tūkstoši eiro. 
 
Ņemot vērā pēdējo gadu tendenci kravu pārvadājumu apjomiem samazināties, “Latvijas dzelzceļš” koncerna galvenās prioritātes un mērķi ir saistīti ar uzņēmuma darbības efektivitātes veicināšanu, pārskatot biznesa, organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai samazinātu izmaksas un stabilizētu finanšu līdzsvaru, kā arī nodrošinātu Koncerna konkurētspējīgu darbību nākotnē.  
 
Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un LDz koncerna pārskatu par darbību 2023.gada 3.ceturksnī iespējams iepazīties šeit: https://www.ldz.lv/lv/neauditeti-starpperiodu-finansu-parskati