Latest news

Izvēlne

Francijas dabasgāzes uzņēmums un Lilles pašvaldība atzinīgi novērtē LDz koncernā īstenoto duālās piedziņas lokomotīves projektu

Koncerna "Latvijas dzelzceļš" (LDz) un uzņēmuma SIA "DiGAS" kopīgi īstenotais projekts - duālās piedziņas manevru lokomotīve - ieinteresējusi vienu no lielākajiem dabasgāzes uzņēmumiem Eiropas Savienībā Francijas uzņēmumu GRDF, kā arī Lilles pilsētas vadību, kas atzinīgi novērtējusi projekta perspektīvu nākotnē.

Duālās piedziņas lokomotīves projekta īstenošana sākta pirms diviem gadiem, un kopš pagājušā gada vasaras beigām ar dīzeļdegvielu un gāzi aprīkotā manevru lokomotīve ČME3 tiek testēta darbībā, lai pēc tam analizētu tās ekonomiskos ieguvumus un ietekmi uz vidi. Lai klātienē iepazītos ar projektu, Rīgā pirmdien, 25.martā bija ieradušies pārstāvji no Francijas uzņēmuma GRDF, kā arī Lilles pilsētas pašvaldības.

Francijā no 2025.gada ir paredzēts atteikties no transporta, kas darbināms ar dīzeļdegvielu, tāpēc jau tagad ir jāmeklē alternatīvi un ātri ieviešami risinājumi, tikšanās laikā uzsvēra Hauts-de France reģiona transporta viceprezidents Franks Dersins. Līdz ar elektrifikāciju, viens no šādiem risinājumiem ir dabasgāzes izmantošana, jo šī tehnoloģija ir ieviešama salīdzinoši īsā laika periodā, kā arī neprasa lielas investīcijas. "Tehnoloģisko zināšanu apmaiņa ir ļoti svarīga, un tehnoloģiju ziņā jums ir kas īpašs, ko mēs varētu pētīt un smelties iedvesmu," uzsvēra F. Dersins.

Projekts vēl nav noslēdzies - turpinās lokomotīves testēšana, bet jau patlaban ir skaidrs ka šis ir perspektīvs projekts pievadceļiem, kur nav iespējama elektrifikācija, norāda LDz prezidents Edvīns Bērziņš, piebilstot, ka tā īstenošana nav sarežģīta,  turklāt tas atmaksāsies 3-4 gadu laikā, kā arī ieguvumi būs gan videi, gan arī sabiedrības veselībai.

"Lai gan dzelzceļš ir uzskatāms par vienu no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, LDz ir būtiski meklēt veidus, kā vēl vairāk samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi. Apjomīgākais projekts, kas tiks īstenots turpmāko gadu laikā, ir dzelzceļa tīkla elektrifikācija, taču paralēli tam ir arī mazāki, taču ne mazsvarīgāki projekti, ar kuru palīdzību varam kļūt draudzīgāki videi. Viens no tādiem varētu būt manevru lokomotīvju aprīkošana ar duālo piedziņu. Lai mazinātu ietekmi uz vidi, Eiropas Savienība ir noteikusi ambiciozus mērķus 2030.gadam, un ar šādiem projektiem mums ir iespēja sasniegt noteikto mērķi," norāda LDz prezidents Edvīns Bērziņš. Viņš akcentē – šis ir unikāls projekts visā Baltijā, un sagaidāms, ka Francijas kolēģi rīkosies nekavējoties, lai līdzīgus projektus integrētu savā transporta sistēmā.

Saskaņā ar sākotnējiem testēšanas rezultātiem, finanšu ietaupījums izmantojot duālās piedziņas lokomotīvi neskaitot gāzes ekipēšanas izdevumus, gadā paredzams 31 800 eiro apmērā uz vienu lokomotīvi gadā, aprēķinājis uzņēmums "DiGAS". Savukārt, ja patlaban vienas dīzeļlokomotīves ietekme uz sabiedrības veselību ir 112 000 eiro gadā, duālās piedziņas lokomotīves ekspluatācijas finansiālā ietekme ir teju uz pusi mazāka. "Mūsu komandas mērķis ir kļūt videi draudzīgākiem, jo pašreiz Eiropa transporta jomā saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp negatīvo ietekme uz vidi un sabiedrības veselību. Savukārt duālās piedziņas izmantošanas ieguvumi ir gan emisiju samazināšana, gan trokšņa un vibrāciju samazināšanās," skaidro SIA "DiGAS" valdes priekšsēdētājs Pjotrs Dumenko.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

 

VAS “Latvijas dzelzceļa” pirmsākumi meklējami 1919.gadā un šogad uzņēmums svinēs savu 100 gadu jubileju, kuras ietvaros ir gaidāmi izglītojoši, kultūras un biznesa pasākumi un procesi.

 

 

 

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Korporatīvās komunikācijas daļa

Tālr.: 67233797, 20396396

e-pasts: Ella.Petermane@ldz.lv

www.ldz.lv