Informācija par pēdējo garantēto piegādi | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Informācija par pēdējo garantēto piegādi

Ievērojot Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” prasības, ja lietotājam par kādu elektroenerģiju patērējošo objektu nav spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma, elektroenerģijas piegāde attiecīgiem lietotāja objektiem notiek pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena lietotājiem, kuru elektroietaises ir pieslēgtas sadales sistēmai, ir norēķinu perioda elektroenerģijas biržas "Nord Pool Spot AS" Latvijas tirdzniecības apgabala nākamās dienas (Elspot)  mēneša cena (turpmāk – Biržas cena), kura publicētā elektroenerģijas biržas tīmekļa vietnē un kurai tiek pieskaitīts pēdējā garantētā piegādātāja noteikts uzcenojums.

VAS “Latvijas dzelzceļš” noteiktais garantētās piegādes uzcenojums sākot no 2023.gada 1.janvāra būs 0,18273 EUR/kWh bez PVN.

2023.gada Biržas cena, EUR/kWh:

 • 2023.gada janvārī - 0,09974
 • 2023.gada februārī - 0,11377
 • 2023.gada marts - 0,08777
 • 2023.gada aprīlī - 0,06589
 • 2023.gada maijā - 0,07802
 • 2023.gada jūnijā - 0,09870 
 • 2023.gada jūlijā - 0,08384
 • 2023.gada augustā - 0,10249

2022.gada Biržas cena, EUR/kWh:

 • 2022.gada martā - 0,16722
 • 2022.gada aprīlī - 0,10940
 • 2022.gada maijā - 0,16420
 • 2022.gada jūnijā - 0,21829
 • 2022.gada jūlijā - 0,30496
 • 2022.gada augustā - 0,46775
 • 2022.gada septembrī - 0,35099
 • 2022.gada oktobrī -  0,18928
 • 2022.gada novembrī - 0,22644
 • 2022.gada decembrī - 0,26391

Gadījumā, ja lietotājam ir patvaļīgs pieslēgums pie sistēmas operatora elektrotīkliem vai komercuzskaites aparāts ir bojāts, sistēmas operators, veicot pārrēķinu, elektroenerģijas cenu nosaka pēdējās garantētās piegādes cenas apmērā fakta konstatācijas mēnesī.

Jāņem vērā, ka pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena ir tikai daļa no kopējā maksājuma par elektrību. Kopējo maksājumu par elektrību veido elektrības izmaksas, maksa par sistēmas operatora pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentes un PVN.