Skaitītāju rādījumu nodošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ievadiet nepieciešamos datus
Informējam, ka noslēgtā Elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņa laikā, VAS “Latvijas dzelzceļš” līgumā noteikto saistību izpildei nepieciešamajā apjomā veic Jūsu personas datu apstrādi.
Skaitītāja rādījumu aizpilda:
Līguma nr.