Latest news

Izvēlne

Elektrības skaitītāju rādījumi

Ievadiet nepieciešamos datus
Informējam, ka noslēgtā Elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņa laikā, VAS “Latvijas dzelzceļš” līgumā noteikto saistību izpildei nepieciešamajā apjomā veic Jūsu personas datu apstrādi.
Skaitītāja rādījumu aizpilda:
Līguma nr.