Latest news

Izvēlne

Eiropas valstu dzelzceļu vadītāji parakstījuši deklarāciju Ukrainas atbalstam

Š.g. 8.-9. jūlijā Vīnē notika Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju kopienas (CER - The Community of European Railway and Infrastructure Companies ) samits, kura laikā tika parakstīta deklarācija Ukrainas atbalstam, apliecinot Eiropas valstu dzelzceļu gatavību savu iespēju robežās piegādāt tehnisko aprīkojumu un rezerves daļas Ukrainas dzelzceļu atjaunošanai.

Funkcionējoša dzelzceļa sistēma ir būtiska visas Ukrainas tālākajā atjaunošanā, tādēļ deklarācijā tās parakstītāji ir apņēmušies ne vien piegādāt nepieciešamās tehniskās daļas dzelzceļa vajadzībām, bet sniegt arī intelektuālo pienesumu, daloties zināšanās, pieredzē, kur vien tas iespējams un nepieciešams. Parakstītā deklarācija paredz arī aicinājumu Eiropas Savienības institūcijām nodrošināt, ka fonds “RebuildUkraine” ietvertu atbalstu arī infrastruktūras, jo īpaši dzelzceļa infrastruktūras, atjaunošanai Ukrainā. Deklarācija samita laikā tika prezentēta Ukrainas dzelzceļa vadītājam Aleksandram Kamišinam, kurš pateicās par atbalstu.

Starp Eiropas dzelzceļu vadītājiem, kuri parakstīja minēto deklarāciju, bija arī VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.

CER vadības komitejas sanāksmē samita laikā tika pārrunāti arī citi jautājumi, tai skaitā, CER vadītāju koalīcijas paveiktais aizvadītā gada laikā. Tika aplūkoti tādi jautājumi kā TEN-T regulas pārskatīšana, Eiropas satiksmes vadības sistēma, Dzelzceļa kravu pārvadājumu regula, ERTMS ieviešana un citi jautājumi. Kā viena no prioritātēm minēta arī ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšana, lai ar oglekļa cenas noteikšanu nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem transporta veidiem. Tika spriests arī par Eiropas datu stratēģiju, kas arvien aktualizējas politiskajās diskusijās ES institūcijās.

Samita otrajā dienā, 9.jūlijā Eiropas dzelzceļu vadītāji parakstīja deklarāciju digitalizācijas nozīmes stiprināšanai dzelzceļā. Ar šīs deklarācijas palīdzību tās parakstītāji ir apņēmušies ieviest viedas tehniskās darbības infrastruktūras, kravu un pasažieru transporta, cilvēkresursu, biļešu tirdzniecības jomās dzelzceļa nozarē.

Foto: M.Knopp.