Latest news

Izvēlne

Eiropas Komisija atbalstījusi dzelzceļa elektrifikācijas projektu pilnā apmērā

Eiropas Komisija (EK) ir devusi pozitīvu atzinumu par VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) uzsākto Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu tā sākotnēji plānotajā apjomā. Šī projekta īstenošanu 2017.gada sākumā atbalstīja arī Ministru kabinets, vēlāk arīdzan akceptējot LDz panāktās izmaiņas saistībā ar projekta izmaksām, samazinot tās līdz 441 miljonam eiro sākotnēji plānoto 519 miljonu eiro vietā.

Līdz šim pozitīvs atzinums par projektu un tā ekonomisko pamatotību ir saņemts arī no EK tehniskās palīdzības neatkarīgajiem ekspertiem (JASPERS Independent Quality Review), pēc kura projekts tika iesniegts EK lēmuma pieņemšanai.

Saņemot EK pozitīvo atzinumu,  projektu par Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu dzelzceļa elektrifikācijai apstiprinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ar kuru arī tiks noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Kopumā elektrifikācijas pasākumu kopumu plānots īstenot, izmantojot Eiropas Savienības fondu projektā paredzēto finansējumu 347 miljonu eiro apmērā (t.sk. KF līdzfinansējums - ap 318 miljoni eiro), kā arī papildus piesaistot Eiropas Investīciju bankas līdzekļus.

VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš: “Latvijas dzelzceļš šā gada augustā svin simto gadskārtu kopš uzņēmuma dibināšanas, un esmu gandarīts, ka šī nozīmīgā notikuma priekšvakarā esam saņēmuši Eiropas Komisijas pozitīvu lēmumu par dzelzceļa elektrifikāciju pilnā apmērā. Šis lēmums dod mums stabilu pamatu pārliecībai, ka Latvijā transporta sistēmas mugurkaula lomu pasažieru pārvadājumu jomā veiks mūsdienīgs un videi draudzīgs dzelzceļš, turklāt tas iezīmē arī jaunu soli Latvijas ceļā uz atbilstību Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas vērsti uz videi draudzīgas transporta sistēmas izveidi, un būtiski veicinās Latvijas starptautisko konkurētspēju Ziemeļu-Dienvidu un Rietumu – Austrumu transporta koridoros”.

2018.gada rudenī noslēdzās iepirkums par pirmā posma projektēšanu un būvniecību. Iepirkuma 1. (kvalifikācijas) kārtā tika saņemti četri pieteikumi. Ņemot vērā īstenojamā projekta sarežģītību, LDz turpina izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.

Projekta pirmais posms tiks īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu 347 miljonu eiro apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1.specifiska atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti”, 6.2.1.1. pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ietvaros.

Lai palielinātu transporta efektivitāti, veicinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu, saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un nacionālajiem normatīvajiem dokumentiem (Transporta attīstības pamatnostādnes 2014-2020) attiecībā uz galvenā dzelzceļa tīkla attīstību, un nostiprinātu Latvijas dzelzceļa tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju, LDz plāno dzelzceļa tīkla galveno līniju elektrifikāciju ar 2x25 kV maiņstrāvu. Patlaban elektrovilcienus iespējams izmantot tikai pasažieru pārvadājumiem, kamēr kravu pārvadājumi tiek veikti tikai ar dīzeļvilcieniem. Projekta rezultātā būs iespējams pārvadāt smagākus vilcienus ar maksimālo svaru 9 000 bruto tonnas, tādējādi samazināsies kravu pārvadātāju izmaksas uz vienu vilciena kilometru.

Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts ir būtisks gan transporta un loģistikas nozarei,  gan visas Latvijas tautsaimniecības globālajai konkurētspējai, turklāt tas sniegs būtisku ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā. Kopumā dzelzceļa tīkla elektrifikācijas programmu  iecerēts realizēt vairākos posmos.