Latest news

Izvēlne

Eiropas Dzelzceļa balvas ceremonijā akcentē spēcīgu nacionālo dzelzceļa uzņēmumu nozīmi ārkārtas situācijās

Šonedēļ Briselē norisinājās Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju kopienas (Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)) Vadības komitejas sanāksme un Ģenerālā asambleja, kurā piedalījās arī VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvji. Sanāksmē tika pārrunāti 2022.gada darbības rezultāti, budžeta jautājumi, kā arī ieskicēts darbības plāns 2023.gadam.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Aizvadītais gads ir bijis sarežģīts visai Eiropas dzelzceļu nozarei, kuru, tieši tāpat kā mūs, skāra enerģētikas krīze un straujš resursu cenu kāpums, un dzelzceļa uzņēmumiem visā reģionā, un jo īpaši Baltijas valstīs, 2022.gadā bija jāspēj maksimāli ātri un efektīvi pielāgoties darbam jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos. Gan Eiropas Komisija, gan Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju kopiena meklē risinājumus, lai sniegtu atbalstu dzelzceļa uzņēmumiem visā Eiropā, vienlaikus uzsverot arī katras valsts izšķiroši svarīgo lomu šajā procesā”.

Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju kopienas sanāksmēs pārrunāts arī 2022.gadā dzelzceļa nozarē paveiktais, tostarp Eiropas transporta tīkla (TEN-T) pārskatīšanas progress un plānotās būtiskās tiesību aktu reformas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas jautājumā. Pērn ir panāktas arī nozīmīgas nostājas vairākos darba kārtības dokumentos, piemēram, saistībā ar kombinēto transportu, dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoriem, vilcienu vadītāju sertificēšanu un citām jomām.

Jau 16.reizi notika arī Eiropas Dzelzceļa balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija, kurā piedalījās augsta līmeņa Eiropas Komisijas amatpersonas, Eiropas Parlamenta deputāti un citu institūciju pārstāvji. Šogad balva tika pasniegta Ukrainas Dzelzceļam, godinot tā izturību kara apstākļos un spēju gan nodrošināt miljoniem savas valsts iedzīvotāju evakuāciju, gan krīzes situācijā veikt nozīmīgu palīdzības apgādi. Kā atzina Eiropas Dzelzceļa balvas organizatori, tas, ka Ukrainas Dzelzceļš ir spējis nodrošināt transporta pakalpojumu nepārtrauktību pat ļoti sarežģītos un bīstamos apstākļos, apliecina dzelzceļa sistēmas milzīgo izturību un gatavību krīzes situācijām, kā arī spēcīgu nacionālo dzelzceļa uzņēmumu nozīmi arī ārkārtas situācijās.

Ceremonijas viesus sveica augstas Eiropas dzelzceļu organizāciju amatpersonas, kas akcentēja dzelzceļa lielo lomu Eiropas klimata mērķu sasniegšanā un nozīmību ES konkurētspējas veicināšanā, uzsverot, ka teicami funkcionējoša un efektīva transporta sistēma ir ikvienas valsts un valstu kopienas ekonomikas mugurkauls.