Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Dzelzceļa transporta nozarē ir un būs nepieciešami izglītoti un profesionāli inženiertehnisko zinātņu speciālisti”

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pēdējo gadu laikā ir uzsācis pozitīvu pārmaiņu ceļu, pārskatot tehnoloģiskos procesus, palielinot darba efektivitāti un uzsākot arī plaša spektra dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projektu ar mērķi Latvijā izveidot Eiropas valstu līmeņa dzelzceļa infrastruktūru. Modernizējoties dzelzceļa sistēmai Latvijā, arī Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) pilnveido savas dzelzceļa inženierijas programmas gan bakalaura, gan maģistra līmenī, pielāgojot tās darba tirgus prasībām. Lai vienotos par ciešāku sadarbību jauno tehnisko speciālistu izglītošanā un piesaistē, LDz valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs tikās ar RTU zinātņu prorektoru Tāli Juhnu, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Transporta institūta direktoru Edmundu Kamoliņu un citiem RTU vadoša līmeņa darbiniekiem.

“Neskatoties uz izaicinājumiem, ar ko pēdējos gados ir sastapusies Latvijas transporta un tranzīta nozare, dzelzceļa infrastruktūrai ir potenciāls – tieši dzelzceļš turpmākajos gados būs pasažieru satiksmes mugurkauls, un ir pienācis laiks Latvijā izveidot patiesi mūsdienīgu dzelzceļa infrastruktūru, kas kalpos gan pasažieru satiksmei, gan iekšzemes un starptautiskajiem kravu pārvadājumiem. Jau pašlaik Latvijā ir vērojams augstas klases inženierzinātņu speciālistu trūkums, un turpmākajos gados izglītoti un zinoši inženierzinātņu eksperti būs ārkārtīgi nepieciešami. Mēs kā nozarē vadošs uzņēmums esam ieinteresēti vēl aktīvāk sadarboties gan ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā, gan arī turpināt jau iesākto, popularizējot eksaktās un inženiertehniskās izglītības nozīmi skolēnu un vecāku vidū,” norāda LDz valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.

“Mūsdienīgam dzelzceļa inženierim ir jāpārzina jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, programmēšana, mākslīgais intelekts un robotizētas transporta vadības sistēmas, kas dzelzceļā un citās transporta sistēmās tiks ieviestas tuvāko gadu laikā,” saka RTU MTAF Transporta institūta direktors Edmunds Kamoliņš.

RTU studiju programma “Dzelzceļa inženierija” sniedz gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kas absolventiem dod iespēju strādāt dzelzceļa transporta nozarē. Tikšanās laikā tika apskatītas gan RTU laboratorijas, kurās dzelzceļa inženieriju apgūst studenti, gan arī apspriesta pati studiju programma, uzklausot LDz kā darba devēja viedokli, lai programmu pilnveidotu atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām.

LDz jau vairākus gadus strādā pie tā, lai Latvijā kopumā veicinātu interesi par eksaktajām zinātnēm gan skolēnu, gan vecāku, gan pedagogu vidū. Lai to nodrošinātu, LDz īsteno projektu “STEam UP” (www.steamup.lv), kas ir radīts kā praktisks palīgs, lai iepazīstinātu ar šo priekšmetu būtību, pielietojamību kā ikdienā, tā arī profesionālajā darbībā, atklājot, kādās profesijās ir nepieciešamas zināšanas šajos priekšmetos.