Latest news

Izvēlne

Vienlaikus ar ģeopolitiskās situācijas rezultātā redzamo kravu pārvadājumu apjoma sarukumu pa dzelzceļa infrastruktūru, vērojama pozitīva tendence – dzelzceļa izmantošana pasažieru ikdienas gaitās turpina palielināties

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumos šī gada pirmajā pusgadā turpinās jau iepriekš vērotās pozitīvās tendences - pa VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) infrastruktūru ir pārvadāti 8,2 miljoni pasažieru, kas, salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada, ir par 19,5% vairāk. Savukārt, ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, vērojams samazinājums kravu pārvadājumos.

Pārvadāto kravu apjoms pa dzelzceļu 2023.gada 1.pusgadā bija 7,8 miljoni tonnu, kas ir par 4,5 miljoniem tonnu jeb 36,7% mazāk nekā 2022.gada 1.pusgadā.

Lielākais īpatsvars - 59,4% - kravu pārvadājumos bija importa pārvadājumiem. Būtiskāko pārvadājumu daļu veidoja graudi, graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi (31,1%), naftas un naftas produktu pārvadājumi (18,9%) un akmeņogļu pārvadājumi (14,6%). Koksnes un tās izstrādājumu īpatsvars kopējā pārvadājumu apjomā bija 3,4%, minerālmēslu īpatsvars bija 1,2%, pārējo kravu īpatsvars - 30,8%. Īpaši aktīva sadarbība kravu pārvadājumos ir izveidojusies ar Centrālāzijas valstīm – Kazahstānu un Uzbekistānu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neto apgrozījums šī gada sešos mēnešos bija 80,3 miljoni eiro, kas ir par 13,8 miljoniem vairāk nekā 2022.gada līdzvērtīgā periodā. Tikmēr koncerna “Latvijas dzelzceļš” konsolidētie ieņēmumi šī gada sešos mēnešos bija 128,44 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar pagājušajā gada pirmajiem sešiem mēnešiem, ir palielinājušies par 9,1 miljonu eiro jeb 7,6%.

2023.gadā “Latvijas dzelzceļš” koncerna galvenās prioritātes un mērķi  ir saistīti ar darbības efektivitātes būtisku palielināšanu un finanšu līdzsvara nostabilizēšanu, kā arī ar jaunizstrādāto organizatorisko un tehnoloģisko procesu ieviešanu un pilnveidošanu. 2023. gadā būtiska uzmanība tiek pievērsta mērķa tirgu un kravu segmentu diversifikācijai, piesaistot kravu pārvadājumus jaunos tirgos, izstrādājot jaunus pakalpojumus. Tāpat LDz aktīvi strādā arī pie pasažieru vajadzībām nepieciešamās ērtas un efektīvas infrastruktūras attīstības, kā arī nemainīgi rūpējas par drošības veicināšanu pie un uz sliežu ceļiem.

Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārskatu par darbību 2023.gada 1.pusgadā iespējams iepazīties šeit: ldz.lv/lv/neauditeti-starpperiodu-finansu-parskati