Latest news

Izvēlne

Dzelzceļa muzejs izsludina tirgus izpēti Jelgavas ekspozīcijas metu ideju atlasei

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs izsludina tirgus izpēti Jelgavas ekspozīcijas “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši” mākslinieciskās koncepcijas metu ideju atlasei.

Sociālantropoloģiskā pētījumā balstītā ekspozīcija iecerēta kā stāstu apmaiņu veicinošs, ar dažādām maņām uztverams un personisku līdzpārdzīvojumu radošs ceļojums cauri dzelzceļa darbinieku dzīvei Jelgavā no 19. gs. 2. puses līdz 20. gs. beigām. Saturiski ekspozīcijas pamatu veidos dzelzceļnieku un viņu ģimeņu stāsti, kuri tematiski sadalīti trīs daļās – kā dzelzceļnieki dzīvojuši, kā dzelzceļnieki strādājuši un kā dzelzceļnieki mīlējuši, kopā savijoties un parādot dzelzceļnieka portretu.

Ekspozīcija tiks veidota lielākajā daļā no patlaban apmeklētājiem pieejamajām muzeja telpām un tiks papildināta ar vides objektu muzeja ēkas tuvumā. Tas, savienojumā ar dažādus laikmetus raksturojošiem elementiem, palīdzēs atbildēt uz jautājumu kā dzelzceļa ienākšana un darbība Jelgavā ietekmējusi pašas pilsētas attīstību.

Tirgus izpētes mērķis ir izvēlēties mākslinieciski, funkcionāli un muzeja specifikai atbilstošu augstvērtīgāko dizaina risinājuma metu vēsturiskās tēmas “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši” attēlošanai.

Tirgus izpētes noteikumi ar pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz pieteikumu iesniedzēju jautājumiem un citiem nepieciešamajiem dokumentiem pieejami šeit.

Projekts tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.