Latest news

Izvēlne

Divas trešdaļas aptaujāto atzīst, ka ikdienā mēdz steigties un neievērot pietiekamu uzmanību pie dzelzceļa

2022.gadā uz un pie sliežu ceļiem dzīvību zaudējuši jau 19  cilvēki, bet vēl trīs cilvēki ir guvuši traumas. Diemžēl liela daļa no šiem nelaimes gadījumiem ir notikuši neuzmanības dēļ – steidzoties, nekoncentrējot uzmanību uz apkārt notiekošo un nepārliecinoties vai netuvojas vilciens. Turklāt sabiedrības viedokļa aptauja* liecina, ka līdzīgos nelaimes gadījumos riskē nonākt gandrīz 2/3 iedzīvotāju, kas atzīst, ka arī viņi savās ikdienas gaitās steidzas un nereti nonāk bīstamās situācijās.

Šogad īstenoto VAS “Latvijas dzelzceļš” informatīvo drošības kampaņu “Redzi sliedes – nopauzē!”, saskaņā ar veiktās aptaujas rezultātiem, ir pamanījuši vairāk nekā 70% iedzīvotāju. Lielākais vairums aptaujāto uzskata, ka LDz reklāmas materiāli ir pamācoši un, ka šādas drošības kampaņas ir labs veids, kā pievērst sabiedrības uzmanību drošai dzelzceļa sliežu šķērsošanai.

Vienlaikus teju divas trešdaļas aptaujāto atpazina vai daļēji atpazina sevi steidzīgā un ikdienas rūpju un pienākumu pārņemtā kampaņas video varoņa lomā un atzina, ka mēdz rīkoties tikpat neapdomīgi. Tas nozīmē, ka ir liels īpatsvars tādu cilvēku, kas, lai arī pārzina pamatnoteikumus par drošu sliežu šķērsošanu, ikdienā tos mēdz neievērot un tādēļ var nokļūt bīstamās situācijās.

Kopumā to aptaujāto vidū, kas ir redzējuši vismaz vienu no šī gada drošības kampaņas aktivitātēm, ir ļoti augsts kampaņas novērtējums. 82% aptaujāto pārliecinoši norādīja, ka kampaņas mērķis ir skaidrs un saprotams, bet 79% atzina, ka sauklis “Redzi sliedes – nopauzē!” precīzi ataino vēlamo uzvedību dzelzceļa sliežu tuvumā.

VAS “Latvijas dzelzceļš”  arī turpmāk pievērsīs iedzīvotāju uzmanību drošībai dzelzceļa tuvumā gan rīkojot informatīvas kampaņas, gan drošības stundās izglītojot par šiem jautājumiem bērnus un jauniešus.

Šogad VAS “Latvijas dzelzceļš” īstenoja informatīvo drošības kampaņu “Redzi sliedes – nopauzē!”, aicinot gājējus, riteņbraucējus, autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus - nopauzēt kustību pirms dzelzceļa šķērsošanas. Aktuālā informācija par drošību dzelzceļa sliežu tuvumā un šī gada drošības kampaņu «Redzi sliedes – nopauzē!» atrodama vietnē  www.dzirdiredzidzivo.lv.

*Aptauja veikta 2022. gada novembrī tiešsaistē sadarbībā ar pētījumu aģentūrām “Norstat” un “Forta Research”. Tās laikā iegūtas atbildes no 753 iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijas teritorijā.