Izvēlne

Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/003

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridorā ietilpstošā Daugavpils mezgla drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

 • izbūvēt jaunu 12 sliežu ceļu Daugavpils pieņemšanas-nosūtīšanas parku, dzelzceļa savienojuma izveidei pārbūvēt atsevišķus Daugavpils “S” parka sliežu ceļus un pārmijas;
 • pārbūvēt piebraucamo sliežu ceļu, savienojošo pagriezienu un pieslēgumu izbūvi, kas savienos jauno parku ar Krustpils līnijas pieeju;
 • izbūvēt mikroprocesoru vilcienu kustības vadības signalizācijas sistēmu (MPC) parkam, piebraucamajam ceļam ar kopējo integrāciju eksistējošās robežojošās signalizācijas sistēmās un dispečeru vadībā;
 • izbūvēt elektroapgādes, pārmiju elektroapsildes un apgaismojuma sistēmas;
 • rekonstruēt un izbūvēt dienesta ēkas, autoceļu, pieslēgumu pilsētas kanalizācijas, ūdensvada un gāzes vada tīkliem;
 • izbūvēt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas;
 • veikt labiekārtošanu.

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti arī atsevišķi Daugavpils “S” parka sliežu ceļi un pārmijas, nodrošinot to lietderīgā garuma palielinājumu, kā arī tiks nodrošināts piebraucamais sliežu ceļš, kas savienos jauno parku ar Krustpils pieeju.

Realizējot projektu “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība” tiks nodrošināts:

 • dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridora caurvedes spējas un kapacitātes pieaugums;
 • ikdienas satiksmes organizēšanas darba efektivitātes un kvalitātes uzlabojums;
 • satiksmes drošības un uzticamības paaugstināšana;
 • apkārtējās vides piesārņojuma riska mazināšana;
 • iedzīvotāju dzīves kvalitātes, mobilitātes un drošības uzlabojums.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2017.gada līdz 2021.gadam.