Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/003

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridorā ietilpstošā Daugavpils mezgla drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

 • izbūvēt jaunu 12 sliežu ceļu Daugavpils pieņemšanas-nosūtīšanas parku, dzelzceļa savienojuma izveidei pārbūvēt atsevišķus Daugavpils “S” parka sliežu ceļus un pārmijas;
 • pārbūvēt piebraucamo sliežu ceļu, savienojošo pagriezienu un pieslēgumu izbūvi, kas savienos jauno parku ar Krustpils līnijas pieeju;
 • izbūvēt mikroprocesoru vilcienu kustības vadības signalizācijas sistēmu (MPC) parkam, piebraucamajam ceļam ar kopējo integrāciju eksistējošās robežojošās signalizācijas sistēmās un dispečeru vadībā;
 • izbūvēt elektroapgādes, pārmiju elektroapsildes un apgaismojuma sistēmas;
 • rekonstruēt un izbūvēt dienesta ēkas, autoceļu, pieslēgumu pilsētas kanalizācijas, ūdensvada un gāzes vada tīkliem;
 • izbūvēt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas;
 • veikt labiekārtošanu.

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti arī atsevišķi Daugavpils “S” parka sliežu ceļi un pārmijas, nodrošinot to lietderīgā garuma palielinājumu, kā arī tiks nodrošināts piebraucamais sliežu ceļš, kas savienos jauno parku ar Krustpils pieeju.

Realizējot projektu “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība” tiks nodrošināts:

 • dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridora caurvedes spējas un kapacitātes pieaugums;
 • ikdienas satiksmes organizēšanas darba efektivitātes un kvalitātes uzlabojums;
 • satiksmes drošības un uzticamības paaugstināšana;
 • apkārtējās vides piesārņojuma riska mazināšana;
 • iedzīvotāju dzīves kvalitātes, mobilitātes un drošības uzlabojums.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2017.gada līdz 2021.gadam.


Publikācijas datums: 05.03.2018.

Šobrīd projekta “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība” ietvaros norisinās publiskā iepirkuma procedūras.

2017.gada 30.martā tika izsludināts atklāts konkurss “Daugavpils pieņemšanas parka un tā piebraucamo ceļu attīstība: būvuzraudzība” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 19.aprīlī.

2017.gada 2.oktobrī tika izsludināts slēgts konkurss “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” ar 1.posma pieteikumu iesniegšanas termiņu 2017.gada 27.decembrī, tomēr vairāku Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegto sūdzību dēļ pieteikumi netika atvērti līdz IUB lēmuma pieņemšanai par saņemtajām sūdzībām.

2018.gada 20.februārī IUB pieņēma lēmumu atļaut slēgt līgumu (informācija par sūdzībām un pieņemto lēmumu ir publiski pieejama IUB mājaslapā internetā https://www.iub.gov.lv/). Ņemot vērā IUB pieņemto lēmumu, 2018.gada 1.martā iepirkumu komisija atklātā sēdē atvēra iesniegtos pieteikumus.

Pašlaik notiek 1.posmam iesniegto pieteikumu vērtēšana, kā rezultātā tuvākajā laikā uz konkursa 2.posmu tiks pieaicināti 1.posmā atlasītie kandidāti.

 


Publikācijas datums: 03.08.2018.

Atklātā konkursa “Daugavpils pieņemšanas parka un tā piebraucamo ceļu attīstība: būvuzraudzība” ietvaros 2018.gada 19.aprīlī tika atvērti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. Šobrīd notiek šo piedāvājumu vērtēšana.

Slēgtā konkursa “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” 1.posma pieteikumi ir izvērtēti un atlasītie kandidāti ir uzaicināti dalībai iepirkuma procedūras 2.posmā. 2018.gada 25.jūlijā notika objekta apskate, kurā piedalījās uzaicinātie pretendenti.


Publikācijas datums: 11.04.2019.

2019. gada 5. aprīlī atklāts konkurss “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība: būvuzraudzība” tika izbeigts bez rezultātiem. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.

2018. gada 6. novembrī  slēgts konkurss "Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība - būvniecība" sakarā ar pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu neatbilstību konkursa uzaicinājuma prasībām tika izbeigts bez rezultātiem. 2018. gada 8. novembrī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma 13. panta 7. daļas 1. apakšpunktu tika organizēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, "Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība - būvniecība", kas 2019. gada 7. martā tika izbeigta bez rezultāta, ņemot vērā, ka iesniegtajos piedāvājumos norādītās līgumcenas ievērojami pārsniedza projekta ietvaros paredzamo līgumcenu. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31