Latest news

Izvēlne

Vilces apakšstacijas rekonstrukcija „Skrīveri-Aizkraukle” iecirknī 2013.gadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par vilces apakšstacijas rekonstrukciju „Skrīveri-Aizkraukle” iecirknī 2013.gadā.

INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU:

Konkursa priekšmeta apraksts: vilces apakšstacijas rekonstrukcija saskaņā ar līguma pielikumu Nr.1 „Tehniskais uzdevums” un nolikuma pielikumu Nr.5 „Tehniskais projekts.

-Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

-Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par konkursa dokumentu saņemšanu LVL 60,50 (sešdesmit lati un 50 santīmi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem) . Lai saņemtu konkursa dokumentus, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645 (LVL), SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Konkursam „Par vilces apakšstacijas rekonstrukciju „Skrīveri-Aizkraukle” iecirknī 2013.gadā ”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 21.novembrī, plkst. 10.15, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532. kabinetā.

Visi piedāvājuma dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 21.novembrim, plkst. 10.15, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā.

Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

-organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālrunis +371 6723850, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv;

-tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas vadītājs Oļegs Andrejevskis, tālrunis +371 67234830, mob. +371 29531012, e-pasts: olegs.andrejevskis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2012.gada 21.Novembris plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31