VAS „Latvijas dzelzceļš” rēķinu digitalizācijas risinājuma iegāde | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS „Latvijas dzelzceļš” rēķinu digitalizācijas risinājuma iegāde

Konkursa priekšmets:

VAS „Latvijas dzelzceļš” rēķinu digitalizācijas risinājuma iegāde un ieviešana, kas sevī ietver dokumentu digitalizēšanu, metadatu sagatavošanu automātiskai importēšanai pasūtītāja sistēmās, digitālo dokumentu attēlu elektronisko arhivēšanu un 1 (viena) gada programmas tehnisko uzturēšanu.

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā, uzrādot  maksājuma dokumentu  par pārskaitījumu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa dokumentus, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645; SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Konkursam VAS „Latvijas dzelzceļš” rēķinu digitalizācijas risinājuma iegāde”,un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. 
Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks: 2014.gada 3.februārī plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 532.kabinetā). Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014.gada 3.februāra plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 533.kabinetā) (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis: +371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: kristine.ozola01@ldz.lv;
2) tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcijas Uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmas daļas vadītāja Olga Kurpniece, tālrunis: +371 67233739, e-pasta adrese: olga.kurpniece@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2014.gada 3.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31