Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru “Par tehnoloģiskā autotransporta nomu”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru “Par tehnoloģiskā autotransporta nomu”.

Iepirkuma priekšmets un apjoms: 74 automobiļu noma uz 60 mēnešiem.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšanas kārtība: ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547 (5.stāvā, 533.kabinetā). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Pieteikumu pieņemšanas vieta un termiņš: līdz 2013.gada 9.janvāra plkst.09.30 pieņem Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā un no plkst.09.30 līdz 10.00 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 2.stāvā, 243.kabinetā.

Pieteikumu atvēršanas vieta un laiks: 2013.gada 9.janvārī, plkst.10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 2.stāvā, 243.kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājums: ir paredzēts iesniegt sarunu procedūras 2.kārtā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 10 000 LVL (desmit tūkstoši latu).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālr. +371 67233492, fakss +371 67234250, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 9.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš