Latest news

Izvēlne

Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija 2012.gadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju 2012.gadā.

INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU:

Daļas Nr. Nosaukums
1. Transformatoru apakšstaciju Nr.13, Nr.02 st. Daugavpils un Nr.2502 st. Krāslava rekonstrukcija (tiristoru slēdžu nomaiņa uz vakuuma slēdžiem).
2. Transformatoru apakšstacijas Nr. 03 rekonstrukcija st. Daugavpils.
3. Transformatoru apakšstacijas Nr. 10 rekonstrukcija st. Daugavpils (transformatoru un zemsprieguma iekārtu nomaiņa).

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

-Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par konkursa dokumentu saņemšanu LVL 61,00 (sešdesmit viens lats un 00 santīmi), ieskaitot PVN (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa dokumentus, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645 (LVL), SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Konkursam „Par transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju 2012.gadā”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 11.jūlijā, plkst. 11.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532. kabinetā.

Visi piedāvājuma dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 11.jūlijam, plkst. 11.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

-organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālrunis +371 6723850, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv;

-tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas vadītājs Oļegs Andrejevskis, tālrunis +371 67234830, mob. +371 29531012, e-pasts: olegs.andrejevskis@ldz.lv.

Volohova +371 67233850 .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2012.gada 11.Jūlijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Pieteikties jaunumiem