Latest news

Izvēlne

TE10 un M62 dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 25. septembrī plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par 2TE10 un M62 dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegādi (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „2TE10 un M62 dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 25. septembrim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ 2TE10 un M62 dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 25. septembrim plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

 

        Pielikums Nr.1
 
Tehniskā specifikācija
 
Poz. Nosaukums, izmērs Rasējums Standarts Daudzums
Nr. (vai ekvivalents) (gab.)
1. Elektrosuka EG-61 2(12.5x40x52/64) nr.3441764287913 STN350820 25000
2. Elektrosuka EG-14 2(12,5x32x65,5) nr.3441764287881 STN350821 16000
3. Elektrosuka EG-14 25x32x65 nr.344176763784 STN 350822 5000
 
  Cena ietilpst preces piegādes izdevumi līdz piegādes vietai:
- SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" struktūrvienība - Lokomotīvju reminta centrs
  (RSSL), adrese: 2. Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5403. Tālrunis 65487271.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 25.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss