Latest news

Izvēlne

Track renewal on the Rail Baltica corridor in Latvia

1) Rekonstrukcija / modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera – Valka un dienvidu pārrobežu posms Jelgava – LT robeža;
2) Rekonstrukcija / modernizācija: Sigulda – Valmiera

Projekta Nr. 2007-LV-27060-P
Projekta uzsākšanas datums  01.05.2011.
Projekta pabeigšanas datums  31.12.2015.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  43 480 537 EUR
TEN-T līdzfinansējums 10 065 744 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums 33 414 793 EUR
Papildus LDz nodrošina savu līdzfinansējumu, kas tiek apstiprināts ikgadējā budžeta ietvaros.

 

Projekts ir daļa no TEN-T prioritārā projekta Nr.27 „Rail Baltica”, kas paredz izveidot dzelzceļa satiksmes savienojumu Varšava - Kauņa - Rīga - Tallina - Helsinki, nodrošinot drošu un mūsdienīgu dzelzceļa infrastruktūru starp Baltijas valstīm un pārējo Eiropu.

Projekta mērķis ir esošo sliežu ceļu rekonstrukcija un sakārtošana “Rail Baltica” maršrutā posmos no Siguldas līdz Latvijas un Igaunijas robežai Valkā un no Jelgavas līdz Latvijas un Lietuvas robežai, nodrošinot kravas vilcienu ātrumu 80 km/h un pasažieru vilcienu ātrumu 120 km/h.  

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot 152 km sliežu ceļu, nomainot nolietojušos sliežu ceļa virsbūves materiālus: sliedes, šķembas un dzelzsbetona gulšņus ar stiprinājumiem. Tiks sakārtota arī dzelzceļa nodalījuma josla, atjaunota zemes klātne un nomainīti defektētie pārbrauktuves segumi. 

Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies satiksmes drošība, pasažieru un kravu vilcienu kustības plūsma un palielināsies vilcienu ātrums, attiecīgi palielinot dzelzceļa caurlaides spēju. Tāpat arī samazināsies apkārtējās vides piesārņojuma risks, ko var radīt nolietota infrastruktūra, samazināsies dzelzceļa izraisītā trokšņa un vibrācijas līmenis. 

Informācija par projektu TEN-T izpildaģentūras mājas lapā: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia/2007-lv-27060-p.htm 

Projekta ietvaros rekonstrukcijas darbus veic SIA "LDZ Infrastruktūra”.
2012.gadā kopā rekonstruēti 37,74 km sliežu ceļa posmos: Jelgava-Meitene (16,00 km), Sigulda-Līgatne (10,46 km), Līgatne-Ieriķi (9,43 km), Bāle-Valmiera (1,85 km).
Galvenie sliežu ceļa materiāli: sliedes, dzelzceļa balasts un dzelzsbetona gulšņi tiek piegādāti atsevišķos piegādes līgumus. Sliedes piegādātas visam projektā paredzētajam apjomam. Balasta un gulšņu piegādes turpinās 2013.gadā.