Sliežu ceļu aprīkošana ar ietaisēm grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dzelzceļa stacijā „Indra" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sliežu ceļu aprīkošana ar ietaisēm grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dzelzceļa stacijā „Indra"

VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina atklātu konkursu par sliežu ceļu aprīkošanu ar ietaisēm grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dzelzceļa stacijā „Indra”(turpmāk tekstā – konkurss).

1. Konkursa priekšmets un apjoms:

sliežu ceļu aprīkošana ar ietaisēm grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dzelzceļa stacijā „Indra” saskaņā ar konkursa nolikuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk tekstā – Darbi). Darbu izpildē paredzēts izprojektēt un izveidot 4 (četrus) stikla plastikāta paliktņu laukumus 48m garumā un 3,74m platumā dīzeļlokomotīvju stāvēšanas vietās pirms izejas luksoforiem „Indras” stacijas sliežu ceļu nepāra kopsavienojumā. Darbus veikt saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumu prasībām, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Dzelzceļa būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

2. Pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par konkursa nolikuma saņemšanu LVL 61,00 (sešdesmit viens lats un 00 santīmi), ieskaitot PVN 22% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita augstāk minētā summa uz pasūtītāja norēķinu kontu: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, maksājuma uzdevumā norādot: „Konkursam par sliežu ceļu aprīkošanu ar ietaisēm grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dzelzceļa stacijā „Indra””. Ja maksājumu par konkursa dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis augstāk minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par konkursa dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

3. Ieinteresētie piegādātāji ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, 5.stāvā, 533.kabinetā., uzrādot pārskaitījuma dokumentu (atbilstoši 2.punktā minētajam).

4. Ieinteresētajiem piegādātājiem (ja nepieciešams) tiks noorganizēts izbraukums uz dzelzceļa staciju „Indra” Darbu izpildes vietas apskatei, būvniecības apstākļu un pasūtītāja prasību precizēšanai. Papildus informācija un pieteikumi uz izbraukumu pie nolikuma 1.2.1.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas;

5. Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 11.jūlijā plkst.10.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” telpās: Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 301.kabinetā, Rīgā.

6. Piedāvājumus konkursam pretendents iesniedz līdz 2011.gada 11.jūlija plkst.9.30 VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Uzziņas pa tālruni: +371 67234857.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2011.gada 11.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31